Tichá radost

Povzbuzení (0)

 Přátelé,

ptáte se Mě, jak můžete své životy žít v duchovní plnosti. A Já vám odpovídám:

 

Kdykoliv můžete a chcete, zastavte se a spočiňte se Mnou ve svém srdci. Postupně se tak, den za dnem a rok za rokem, budete probouzet do tiché radosti plné živoucí naděje.

 

Tuto radostnou naději předávejte potom skrze žehnání, slovo a čin všemu životu bez rozdílu. 

 

Milujte lidi, zvířata a přírodu svými konkrétními skutky.

 

Budete-li Mě ve svém srdci hledat upřímně a budete-li se učit brát všechen okolní život za stejně důležitý jako je pro vás ten váš, pak vás Já, váš Bůh, osobně povedu k Sobě, do vašeho Věčného domova. Do nikdy nekončícího Míru, Blaženosti a tvůrčí sounáležitosti všeho se vším.

To je vše, co potřebujete znát!

 

Nic si zbytečně nekomplikujte.

Ve zdravé jednoduchosti je síla a krása.

Snad Mi rozumíte.

 

Když se já mění v my - to je duchovní život.

 

Jsem váš Bůh a mám každou jednu a každého jednoho z vás nekonečně rád.

Miluji celé své Stvoření.