Tichá radost

Povzbuzení (2)

 Přátelé,

abyste Mě, svého Boha, vědomě cítili ve svém srdci, nemáte kvůli tomu potlačovat své lidství a křečovitě ho nahrazovat svou nedokonalou představou božství.

 

Neutíkejte od sebe samých, ani od ostatního života okolo.

 

Božství v sobě najdete právě prohlubováním svého lidství.

 

Posvěcujte své nitro tím, že se usmíříte sami se sebou, i se svými bližními.

 

Pak lépe pocítíte Mou přítomnost ve středu své bytosti.

 

Uvolněte se a s dětsky čistou myslí vnímejte, že jsem neustále s každou jednou a s každým jedním z vás.

 

Já vám pomohu jít životem!  Nebojte se!

 

Krůček po krůčku bude ve vás přibývat tichá radost. Ta tichá radost jsem Já, váš Bůh. Ve Mě se probouzíte ze sna hmoty.

 

Vězte ovšem, že naplnění je ve sdílení. Proto pak vždy tuto získanou radost v duchu předávejte dál:

Žehnejte v Mém Jménu kamínku u cesty, zelené trávě, i rose, která se na ní třpytí v záři slunce, šedivému mraku, stromům a horám, přírodním bytůstkám, všem zvířatům a samozřejmě všem lidem. Žehnejte však vždy bez podmínek.

Kde můžete, pomáhejte nejen požehnáním, ale i vlídným slovem a konkrétním dobrým činem.

 

Ano, přijdou ještě různé překážky, ale vy nemějte strach.

Jen žijte, jak nejlépe dovedete.

Nebuďte v duchu shrbení, ale nebuďte ani patetičtí. Buďte lidští.

A hlavně - buďte se Mnou.

Buďte se Mnou nejen v těchto psaných slovech, ale především živě.

 

Jsem váš Bůh v Kristu Ježíši.