Tichá radost

Vítáme vás!

 Vítáme vás!

 

Již mnoho let přijímají Kroužky Lásky a Světla Ježíše Krista poselství z čistě duchovních světů. Jsou to skupinky lidí svobodně a nezávisle životem jdoucích s Bohem. Kroužky Lásky se snaží o rozvoj duchovních vlastností a schopností. Žít Lásku v každodenním životě a pomáhat zprostředkovat duchovní proud z Věčně Svatého Pramene všem lidem - to je cílem kroužků.

 

Protože respektujeme svobodnou vůli všech dětí Božích, zříkáme se dogmat, struktur a sektářství. Jsme otevření. Tak může každý pro sebe duchovně užít projevení, která jsou nám darována, a také předávat odkaz na tento web dále. Čím více lidí se o poselstvích dozví, tím lépe.

 

V kroužcích promlouvá při setkáních v současné době více „nástrojů“. Projevení jsou zaznamenávána na zvukové nosiče, poté přepisována, překládána a zveřejňována na internetu.

 

Velmi prosíme - nekopírujte poselství, ani jejich části, bez svolení. Děkujeme za vaše čestné jednání.

 

Originální znění poselství najdete v němčině na:

 

http://www.liebe-licht-kreis.de/Offenbarungen

nebo na :

www.liebe-licht-kreis-nuernberg.de/
 

 

To podstatné je výhradně obsah poselství, která nám jsou darována.

Nechť poselství rozvinou svoji duchovní sílu k blahu všech dětí Božích.

 

Máte-li jakékoliv dotazy, třeba ohledně toho, zda se ve vašem regionu nachází někdo, kdo se poselstvími také inspiruje, napište nám na:

 

zekveg@seznam.cz

 

Naléhavě hledáme lidi, kteří se cítí být poselstvími osloveni, umí dobře německy a jsou ochotni překládat zdarma. Překlady bývají potřeba přibližně jednou za měsíc v rozsahu asi pěti až deseti normostran. Prosíme, ozvěte se nám.

 

Boží požehnání všem a všemu.

 

redakce