Tichá radost

Povzbuzení (10)

Povzbuzení (10)

zpět

Přátelé,

Já, váš Bůh, jsem s vámi. Buďte i vy vědomě se Mnou, chcete-li.

 

Je dobře, když Mě hledáte. Někdy Mě ale hledáte až příliš. Abyste porozumněli Mým slovům - hledání se nesmí stát samoúčelným. Nezaměňte hledání Boha s Bohem samotným.

Najdete Mě spíše ve zklidnění, v uvolněnosti a v radostné kreativitě, než v odživotnělém filozofování.

 

Jsem šuměním listí v stromové aleji, jsem pískem pouští i barvami duhy. Jsem ale i v písních a melodiích, které bezprostředně vycházejí z vašeho srdce skrze vaše ústa.

Spojte se se Mnou ve svém nitru a budete-li to tak cítit, zpívejte. Zpívejte a písněmi žehnejte světu. Já sám budu zpívat skrze vás. Ano, písně mohou léčit svět!

Otevřete se Mi a já budu skrze vás tančit, hrát hudbu, psát básně, či malovat obrazy a mnoho dalšího. Budu zručností řemeslníků a myšlením vědců. Tím společně prosvětlíme Zemi a všechny rány se postupně zahojí.

 

Na každé jedné a na každém jednom z vás velmi záleží!!!

 

Cokoliv konáte, konejte ve spojení se Mnou. Pak vaše lidská obydlí nabudou pořádku i pěknosti a vaše zahrady a parky budou malými, a pak i většími, ozvěnami Ráje. Vše se projasní, jako když po dlouhé zimě přijde teplé a svěží jaro.

 

Nakonec se to pozemské bude postupně prolínat s čistě duchovním a nastane nový svět, Svět Mého Míru, tvoření a radosti, trvající na vždy.

 

Nyní si však vzpomeňte na svůj úkol, ke kterému jste se radostně a dobrovolně zavázali před vstupem do vašich fyzických těl:

 

Noste vodu žíznícím lidem, zvířatům a stromům, syťte hladové pokrmem Země i pokrmem ducha, šedé krajiny měňte v zářivě světlé. 

Sviťte do temných koutů, pomáhejte k usmíření, avšak ponechávejte všem svobodu volby.

 

Miluji vás.

 

Jsem Bůh z Boha, jsem Kristus Ježíš.

zpět