Tichá radost

Povzbuzení (6)

Povzbuzení (6)

zpět

Přátelé,

jak rád vás vždy oslovuji tímto krásným slovem.

I dnes vás chci povzbudit. 

 

Vím, že je pro vás těžké pochopit, že jste se před počátkem vašich časů vzdálili z původního, čistého světa, do jeho protipólu. V tíze a starostech fyzicky zbytnělého světa lze na Mě i zapomenout. Nyní se však už vědomě vracíte domů. Důkazem vašeho procitání je i to, že čtete tato slova.

Prosím tedy, nezoufejte, že cesta ke Mně je ještě daleká. Tak to není.

 

Přišel jsem na Zemi v Kristu Ježíši, abych každé bytosti, každému atomu hmotného světa, daroval podpůrné Světlo ze sebe Sama. Tak jsem umožnil bytostem nastoupit cestu ze světa bolesti a konečnosti do světa nekonečné a čisté radosti. Možnost návratu je tím darována všem a všemu.

 

Má Láska tiše čeká ve vás. Ztište se ve středu své bytosti a odkryjte Pramen této Mé Lásky v sobě. V tu chvíli se Mnou budete tady a teď. V tu chvíli pro vás nebudu jen jako vzdálený, neurčitý cíl. Vždyť i cesta je už cílem. Když toto pocítíte, zažijete ryzí radost.

Nikdy ale nezapomínejte, že opravdová Láska se neustále rozdává. Člověk plný Lásky se bude chtít vrátit plně Domů, teprve až budou schopni se vrátit i všichni ostatní. Proto žehnejte všem a všemu, souběžně s tím, jak budete více a více milovat. Tím se   v e l m i    p o d s t a t n ě   zkrátí čas, za který se všechen život vrátí navždy ke Mě.

 

Jsem váš Bůh.

Mír vám.

zpět