Tichá radost

Povzbuzení (8)

Povzbuzení (8)

zpět

Přátelé,

ani nevíte, jak jste Mi drazí. Postupně to ale můžete víc a víc poznávat, a už se tak děje.

 

Otočte svou tvář směrem k Mé a měňte svět k lepšímu.

 

Můžete mít tisíce otázek a hledat na ně tisíce odpovědí. Nebo můžete mít otázku jedinou: "Bože, jak máme ještě více a nezištněji milovat?"

A Já vám odpovídám: Hledejte ve svém nitru, v bližních, i ve světě, Esenci, Podstatu, Zdroj a Cíl, ale začněte postupně. 

 

Ať už sami, nebo se svými blízkými, či se svými dětmi, žasněte, jak ze semínka vyrůstá rostlinka, která se vám nakonec daruje ve své dojemné kráse. Žasněte, jak z malého jadérka, skrze lásku slunce, vody a Země vyroste jabloň, která vám daruje své sladké plody.   

Když uvidíte chroustíka, jak se topí v louži, opatrně ho vyndejte z vody, nechte ho oschnout a až opět vzlétne, v duchu leťte s ním, až vám slzy radosti vstoupí do očí.

 

Když uvidíte trpět člověka, který je pro druhé zapomenutý, tak mu v činu, ve slovu, i v myšlence vraťte lidskou důstojnost.

 

Potom porostete v radosti ducha a budete Mi mnohem, mnohem blíž, než kdybyste pouze četli tisíce filozofických knih, ale nehledali Světlo srdce.

 

 

Radujte se, že nalézáte Smysl.

Já, váš Bůh, se raduji s vámi.

 

zpět