Tichá radost

Povzbuzení (14)

 Přátelé,

jsem váš Bůh a žehnám vám všem.

 

Kéž svá duchovní srdce den za dnem otvíráte Mé Milosti.

Kéž jste více a více prosyceni radostí a pocitem smysluplnosti.

 

Využívejte dobře své pozemské dny.

 

Jen buďte neustále se Mnou, ať už zrovna prožíváte cokoliv.

 

Někdy je pro vás správný čas klidu a odpočinku, jindy čas tance a veselí. Někdy je čas pro práci vašich rukou a jindy je čas sloužit světu svým rozumem. 

Je čas k prožívání citů a vztahů a jindy přichází čas pro dočasné odloučení.

 

Vždy je ale čas být v duchu se Mnou. Pak v čase radosti vaši radost ještě zesílím a v čase smutku váš smutek odlehčím.

 

Je lidské pociťovat smutek, když vám z tohoto světa odejde blízký člověk, nebo zvířátko. Ale víc a víc budete poznávat, že vaše dny plynou rychle a že se opět se všemi lidmi a zvířátky, jež vás předešli, zase shledáte a vaše štěstí pak bude bez konce.

 

Radost nakonec navždy zvítězí nad starostmi a smutkem.

 

Důvěřujte Mi.