Tichá radost

Blog

 

Vítáme vás!

Vítáme vás!   Texty zveřejněné na tomto webu se snaží o inspiraci pro rozvoj duchovních vlastností a schopností.    Protože respektujeme svobodnou vůli všech lidí, zříkáme se dogmat, struktur a sektářství. Jsme otevření. Tak může každý pro sebe duchovně užít tyto texty a také předávat odkaz na tento web dále. Jsme toho názoru, že... více>>

Povzbuzení (15)

Přátelé, rozpusťte všechny své vnitřní obavy. Vždyť nakonec přijde všechen život ke Mě a to je přece ta nejlepší zpráva.   Velmi dobře si uvědomuji, jak obtížné překážky před vás pozemský život staví. Půjde se vám ale životem o mnoho lehčeji, když všechny tyto starosti budete prožívat se Mnou.   Každý den činíte spoustu rozhodnutí - od... více>>

Povzbuzení (14)

Přátelé, jsem váš Bůh a žehnám vám všem.   Kéž svá duchovní srdce den za dnem otvíráte Mé Milosti. Kéž jste více a více prosyceni radostí a pocitem smysluplnosti.   Využívejte dobře své pozemské dny.   Jen buďte neustále se Mnou, ať už zrovna prožíváte cokoliv.   Někdy je pro vás správný čas klidu a odpočinku, jindy čas... více>>

Povzbuzení (13)

Přátelé,   dnes vám chci připomenout toto:   Každý dobrý čin, každá dobrá vlastnost či dobrá událost, má svůj zrod v první myšlence, jež dále nabývá na síle a pak působí svým vlivem na okolní svět. Poté se jistým způsobem vrací zpět v kruhu, ke svému tvůrci - k člověku. Totéž ale platí i o špatných činech a vlastnostech. I velká... více>>

Povzbuzení (12)

Přátelé, jsem nekonečně rád, že jste. Tolik si přeji, abyste už byli všichni plně a natrvalo u Mě.    Nabízím vám meditaci:   Posaďte se. Odložte předsudky, soudy a strach. Z počátku postačí, když to dokážete alespoň krátce. Pak se uvolněte a pociťujte Mě ve středu své bytosti. Nic si nekomplikujte. Jak jsem vám již říkal - v... více>>

Povzbuzení (11)

Přátelé milovaní, chci vám dnes něco důležitého sdělit. Nejsem ten trestající starozákonní Hospodin, jak si Mě lidé kdysi představovali a dodnes někdy představují.   Tyto mylné představy neměly vzniknout, a když i přesto vznikly, měly začít mizet z myslí lidí nejpozději tehdy, když jsem přišel na Zemi v Ježíši Kristu. Tenkrát jsem vás všechny,... více>>

Povzbuzení (10)

Přátelé, Já, váš Bůh jsem s vámi. Buďte i vy vědomě se Mnou, chcete-li.   Je dobře, když Mě hledáte. Někdy Mě ale hledáte až příliš. Abyste porozumněli Mým slovům - hledání se nesmí stát samoúčelným. Nezaměňte hledání Boha s Bohem samotným. Najdete Mě spíše ve zklidnění, v uvolněnosti a v radostné kreativitě, než v odživotnělém... více>>

Povzbuzení (9)

Přátelé milovaní, tak rád k vám mluvím a tak rád poslouchám, když mluvíte vy ke Mě. Každému jednomu a každé jedné z vás jsem blíž než blízko.   Někteří z vás přemýšlíte, zda Věčný Domov znamená úplné splynutí se Mnou, vaším Bohem, nebo zda si uchováte svoji individualitu. Odpovídám: Oboje je pravdou. Zůstanete jedineční a současně s tím... více>>

Povzbuzení (8)

Přátelé, ani nevíte, jak jste Mi drazí. Postupně to ale můžete víc a víc poznávat, a už se tak děje.   Otočte svou tvář směrem k Mé a měňte svět k lepšímu.   Můžete mít tisíce otázek a hledat na ně tisíce odpovědí. Nebo můžete mít otázku jedinou: "Bože, jak máme více a nezištně milovat?" A Já vám odpovídám: Hledejte ve svém nitru, i... více>>

Povzbuzení (7)

Přátelé Moji, přicházím k vám, abych vás povzbudil. Jsem s vámi a jsem ve vás, jako radostně bublající potůček, který si vždy najde tu správnou cestu.   Dnes vám chci říct toto: Nesuďte a nehněvejte se nad špatnostmi světa. Uvolněte se a Já vás naplním tichou živoucí radostí. Stačí jen, když potůčku v sobě odstraníte hráz. Pak vás Má Voda... více>>

Povzbuzení (6)

Přátelé, jak rád vás vždy oslovuji tímto krásným slovem. I dnes vás chci povzbudit.    Vím, že je pro vás těžké pochopit, že jste se před počátkem vašich časů vzdálili z původního, čistého světa, do jeho protipólu. V tíze a starostech fyzicky zbytnělého světa lze na Mě i zapomenout. Nyní se však už vědomě vracíte domů. Důkazem vašeho... více>>

Povzbuzení (5)

Přátelé, žijte své životy vědomě, s rozvážnou, ale veselou myslí. Mluvím k vám jako váš Nejbližší.  Chci vám říct: Neutíkejte ode Mě - stejně není kam, neboť jsem nekonečný a všudypřítomný :-), ale ani se do vztahu se Mnou nenuťte. Poznejte, že nic není zakázáno a nic není povoleno! Řeka ducha teče a vy se nemáte snažit urychlovat či... více>>

Povzbuzení (4)

Přátelé, jsem váš Bůh, neoddělený a neoddělitelný od každého jednoho dítěte, od každé ženy, od každého muže.   Jsem v každém zvířeti, v duši každého mravenečka, v nejmenším stéblu trávy, v každičké dešťové kapce.   Objímám všechen život a prosycuji ho.   Vesmíry ve Mě jsou nekonečné, avšak pro to se žádná bytost, žádná... více>>

Povzbuzení (3)

Přátelé, stále se ptáte, Kdo jsem a můžete-li se Mnou být plněji.   A já vám odpovídám: Jsem Boží Matka, jsem Boží Otec, váš Přítel, váš Bratr, vaše Sestra. Jsem hladivý vánek i proud mohutné řeky. Jsem pokora zeleného mechu, krása květů i světlo hvězd.   Nejsem pouhá neosobní, studená síla, jak si Mě někdy lidé představují. Jsem... více>>

Povzbuzení (2)

Přátelé, abyste Mě, svého Boha, vědomě cítili ve svém srdci, nemáte kvůli tomu potlačovat své lidství a křečovitě ho nahrazovat svou nedokonalou představou božství.   Neutíkejte od sebe samých, ani od ostatního života okolo.   Božství v sobě najdete právě prohlubováním svého lidství.   Posvěcujte své nitro tím, že se usmíříte sami se... více>>

Povzbuzení (1)

Moji přátelé, odpočiňte si ve Mě od všeho shonu, od unavených smyslů. Odpočiňte si ve Mě od vnějšího hledání.   Já, váš Bůh, jsem přímo tady. Jsem každé a každému z vás doslova blíž než váš dech.   Každou vteřinou jsem s každým a s každou z vás a vždycky i budu. I když vy Mě někdy nevnímáte, přesto jsem stále s vámi.  ... více>>

Povzbuzení (0)

Přátelé, ptáte se Mě, jak můžete své životy žít v duchovní plnosti. A Já vám odpovídám:   Kdykoliv můžete a chcete, zastavte se a spočiňte se Mnou ve svém srdci. Postupně se tak, den za dnem a rok za rokem, budete probouzet do tiché radosti plné živoucí naděje.   Tuto radostnou naději předávejte potom skrze žehnání, slovo a čin všemu životu bez... více>>

Sedm stupňů k Srdci Otce

  7 stupňů k Srdci Otce od pořádku k milosrdenství     dané v Rutesheimu od března do listopadu 2006     Pořádek   Já, Ježíš Kristus, vstupuji opět mezi vás, Jsem s celou Svou láskou s vámi. Každému z vás pokládám Svoji ruku na vaše temeno, Mé požehnání proudí k vám a tímto vám otvírám srdce pro Mé... více>>

Poselství - leden 2017

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. ledna 2017 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.   Božské projevení z... více>>

Poselství - říjen 2016

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. října 2016 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Modlitba:... více>>

Poselství - květen 2016

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. května 2016 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Božské... více>>

Poselství - duben 2016

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. dubna 2016 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Modlitba... více>>

Poselství - leden 2016

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. ledna 2016 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti, a jak rozvíjet dar léčení.     Božské projevení... více>>

Poselství - prosinec 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   12. prosince 2015 v Norimberku   Vánoční slavnost       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar... více>>

Poselství - listopad 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. listopadu 2015 v Norimberku     Modlitba:   Milovaný Nebeský Otče, právě jsme zpívali o tom, jak moc Tě milujeme. A v této písni (Pojď mé srdce) jsme si svou touhu po Tobě opravdu uvědomili. Otče, tak se nyní chceme přivinout do Tvé náruče a dát ti svou pozornost. Prosíme... více>>

Poselství - říjen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. října 2015 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - červen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   27. června 2015 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - květen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. května 2015 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - duben 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. dubna 2015 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - březen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. března 2015 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Božské... více>>

Poselství - únor 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. února 2015 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Modlitba:... více>>

Poselství - leden 2015

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. ledna 2015     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Modlitba:     Milovaný... více>>

Poselství - prosinec 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   13. prosince 2014 v Norimberku   Vánoční slavnost     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Chceme... více>>

Poselství - listopad 2014

        Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. listopadu 2014 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - říjen 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. října 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - červenec 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. července 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Modlitba:  ... více>>

Poselství - červen 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. června 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - květen 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. května 2014 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Meditace z Božské lásky  ... více>>

Poselství - duben 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   19. dubna 2014 v Norimberku   Bílá sobota       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.... více>>

Poselství - březen 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. března 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Modlitba:  ... více>>

Poselství - únor 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   22. února 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.    ... více>>

Poselství - leden 2014

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. ledna 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.     Modlitba:  ... více>>

Poselství - květen 2013

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 25. května 2013 v Norimberku       Božská meditace z lásky   Mí milovaní synové a dcery, pojďte se Mnou v meditaci na vysokou horu! Široká cesta vede nahoru na horu a zpočátku jdete po této široké cestě. Já jdu s vámi, neboť máte svou svobodnou vůli a Já vím, že velmi brzy... více>>

Poselství - duben 2013

    Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 27. dubna 2013 v Norimberku                                       Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery,... více>>

Poselství - březen 2013

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 30. března 2013, Bílá sobota, v Norimberku   Velikonoční poselství     Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, v krátké chvíli ticha jsem se podíval do vašich srdcí a cítil jsem vaši touhu po Mně, touhu po lásce, touhu ale také po jaru. Mnozí se v... více>>

Poselství - únor 2013

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   23. února 2013 v Norimberku     Božské projevení z trpělivosti   Mé milované, věrné stádo, tak vás oslovuji. Ztište se v sobě! Nechte Mé a vaše světlo svítit, které vás chce naplnit a které vás uzdravuje a očišťuje! Ponořte se do moře lásky, které vás obklopuje!  ... více>>

Poselství - září 2012

 Projevení v malém kroužku ze září 2012     Mé milované děti! Skrze tebe, Má dcero, chci také k vám směřovat Své Slovo. Připadá na vás velký úkol a každý z vás řekl k tomuto úkolu ano.   Čas uzrál, proto je téma pro vaše setkání jednota mezi všemi Mými dětmi na celé zemi, mezi všemi národy, mezi těmi, kteří Mě našli ve svém... více>>

Poselství - prosinec 2012

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 15. prosince 2012 v Norimberku   Vánoční slavnost     Božské projevení z trpělivosti   Já, archanděl Rafael, jsem vstoupil do vašeho středu, abych i letos opět slavil příchod našeho Pána a Spasitele a přiblížil vám, jaký zázrak se stal, a v každém okamžiku, každý den, se znovu děje,... více>>

Poselství - Ruhpolding, září 2011

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   Ruhpolding     9. - 11. září 2011      Slavnost lásky a míru     Pátek 9. září 2011, večer     Modlitba za mír   Milovaný Otče, chceme se v Tobě sjednotit, chceme se s Tebou spojit, zcela se ztišit a ponořit se do proudu Tvé Svaté lásky a... více>>

Poselství - prosinec 2011

                                           Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 17. prosince 2011 v Norimberku   Vánoční slavnost     Božské projevení z trpělivosti   Je ticho ve vašem prostoru. Já, archanděl Rafael, nositel Božské... více>>

Poselství - listopad 2011

                                                                                             Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. listopadu... více>>

Poselství - říjen 2011

                                                                 Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. října 2011 v Norimberku   Všech svatých, všech duší     Božské projevení z lásky... více>>

Poselství - červenec 2011

                                                                                                               ... více>>

Poselství - červen 2011

                                                                                                               ... více>>

Poselství - květen 2011

   Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. května 2011 v Norimberku   Duch Boží jde po zemi                            Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, Já, váš Nebeský Otec, jsem již celou dobu ve vašem středu a... více>>

Poselství - duben 2011

        Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   23. dubna 2011 v Norimberku   Bílá sobota     Modlitba:   Plni vroucí lásky jsme se dnes vydali na cestu, abychom v tomto společenství strávili s Tebou dnešní odpoledne. Naše srdce přetékají touhou po Tobě.   Milovaný Ježíši, myslíme také se zármutkem na to,... více>>

Poselství - březen 2011

                                                               Kroužek lásky a světla Ježíše Krista                                    ... více>>

Poselství - únor 2011

        Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. února 2011 v Norimberku        Meditace z Božské trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, rozhlédněte se kolem sebe! Nádherný svit slunce rozzařuje váš den. Svítí ven do světa. A tak plni světla, kterým jsem ve vás Já, se i vy máte... více>>

Poselství - leden 2011

        Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. ledna 2011 v Norimberku     Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, jsem vám úplně blízko. Jako váš Spasitel, jako Ježíš, jsem ve vašem středu – a byl jsem již celou dobu u vás. Cítili jste Mě a nyní také. Vaše láska... více>>

Poselstvi - Ruhpolding, září 2010

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   Ruhpolding   10. - 12. září 2010     Slavnost lásky     Pátek 10. září 2010, večer     Modlitba:   Milovaný Pane, Ježíši Kriste, někteří z nás se již několik týdnů těšili na naše setkání v Ruhpoldingu. Otče, děkujeme Ti, že jsme zde shromážděni v... více>>

Poselství -Ruhpolding, srpen 2009

  Láska našeho otce nás vede domů! Vydáváme se na cestu k novým břehům.           Božské projevení z lásky   Pátek 28. srpna, večer     Jsem, Který Jsem, váš Pán a Bůh, a Jsem také váš Otec, a jako váš Otec toužím po tobě, po tobě, po tobě. Rozpínám své ruce, abych vás, Mé děti, vzal na Své... více>>

BÍLÁ KNIHA

  Bílou knihu si můžete zdarma přečíst  zde:  bílá kniha   Jakékoliv svévolné kopírování Bílé knihy, či její části, není dovoleno.   Chcete-li někomu doporučit přečtení knihy, budeme velmi rádi.   Učiňte tak však vždy výhradně skrze odkaz na tento web.     Děkujeme za vaše čestné jednání.  ... více>>

Citáty

Celý svět je ničím, oproti jedinému hnutí mysli. Celý svět mysli je ničím, oproti jedinému hnutí srdce.    (Blaise Pascal)   Milovala Jidášova matka svého syna méně, než Marie Ježíše?    (Chalíl Džibrán)   Následuj ty, kteří hledají Pravdu. Utíkej od těch, kteří ji našli.   (Charlie Chaplin)  ... více>>

Tichá radost