Tichá radost

Povzbuzení (19)

Povzbuzení (19)

zpět

Moji přátelé,

odpočiňte si ve Mně od všeho shonu, od unavených smyslů.

Odpočiňte si ve Mně od vnějšího hledání.

 

Já, váš Bůh, jsem přímo tady.

Jsem každé a každému z vás doslova blíž než váš dech.

 

Každou vteřinou jsem s každou a s každým z vás a vždycky i budu.

I když vy Mě někdy nevnímáte, přesto jsem stále s vámi.

 

Mám vás rád, jako mají rodiče rádi své děti, mám-li použít lidského příměru.

 

Jak plyne den za dnem, vždy když chcete a můžete, ztišujte své myšlenky a pociťujte Mě ve svém srdci.

Zkuste ale také pocítit, že vy sami jste uvnitř Mého Srdce, spolu s veškerým Stvořením.

To ve vás probudí upřímnou potřebu sloužit všemu životu okolo, tedy být mými pomocníky a dále tuto srdečnost probouzet v ostatních.

 

Chcete Mě, svého Boha, poznat?

Ptáte se, jestli je to možné?

Usmívám se a v obrazech vám odpovídám:

Jsem Nekonečnem krásných zahrad. Do kterékoliv z nich můžete vstoupit a skutečně tak poznat část Mě.

Když však poznáte krásu jedné zahrady, tři další, ještě krásnější, se tím pro vás otevřou.

A až jednou vstřebáte smysl a krásu těchto tří, i za každou jednu z nich, se vám objeví tři další...  a tak dál.

Vždyť co byste dělali, kdybyste už provždy znali úplně všechno? :-)

 

Jsem Tajemství.

Poznejte, že v tom je pro vás nikdy nekončící radost.

zpět