Tichá radost

Blog

Blog

Vítáme vás!

Vítáme vás!   Texty zveřejněné na tomto webu se snaží o inspiraci pro rozvoj duchovních vlastností a schopností člověka a z toho plynoucí duchovní službu.   Protože respektujeme svobodnou vůli všech lidí, zříkáme se dogmat, struktur a sektářství. Jsme otevření.    Tak může kdokoliv pro sebe…

více>>

Povzbuzení (19)

Moji přátelé, odpočiňte si ve Mně od všeho shonu, od unavených smyslů. Odpočiňte si ve Mně od vnějšího hledání.   Já, váš Bůh, jsem přímo tady. Jsem každé a každému z vás doslova blíž než váš dech.   Každou vteřinou jsem s každou a s každým z vás a vždycky i budu. I když vy Mě někdy nevn…

více>>

Povzbuzení (18)

Přátelé moji,   život ve hmotě je pro vás často velmi těžký, vím. Ptáte se Mě: Tolik starostí všedního dne a ještě máme být posly Světla? Bože, jak můžeme obstát?   A Já vám odpovídám: Jsem každé a každému z vás blíž než blízko. Vím i o těch nejmenších tr…

více>>

Povzbuzení (17)

Přátelé,   chcete-li, vejděte do svého nitra a buďte plněji se Mnou.   Uvolněte v sobě pro Mě prostor - v tom vše spočívá - a pak Mě nechte, abych vás prosytil svým milosrdenstvím.   Jen se ztište a uvolněte se. Ostatně konejte tak, kdykoliv máte čas a potřebu být se Mnou vědoměji.   Ještě jednou: Uvolněte v sobě pro Mě prostor.…

více>>

Povzbuzení (16)

Přátelé,   Já, váš Bůh v Kristu, vás opět zdravím a opět vám chci říci:   Nejsem vzdáleným, či neosobním Bohem, ale jsem přímo tady, mezi vámi. Jsem v každé a v každém z vás.   Kdykoliv můžete a chcete, najděte si pro Mě chvíli.   Nabízím vám příklad meditace:  …

více>>

Povzbuzení (15)

Přátelé, rozpusťte všechny své vnitřní obavy. Vždyť nakonec přijde všechen život ke Mně a to je přece ta nejlepší zpráva.   Velmi dobře si uvědomuji, jak obtížné překážky před vás pozemský život staví. Půjde se vám ale životem o mnoho lehčeji, když všechny tyto starosti budete prožívat se Mnou.   Každ…

více>>

Povzbuzení (14)

Přátelé, jsem váš Bůh a žehnám vám všem.   Kéž svá duchovní srdce den za dnem otvíráte Mé Milosti. Kéž jste více a více prosyceni radostí a pocitem smysluplnosti.   Využívejte dobře své pozemské dny.   Jen buďte neustále se Mnou, ať už zrovna prožíváte cokoliv. …

více>>

Povzbuzení (13)

Přátelé,   dnes vám chci připomenout toto:   Každý dobrý čin, každá nová dobrá vlastnost, či dobrá událost, má svůj zrod v první myšlence, jež dále nabývá na síle a pak působí svým vlivem na okolní svět. Poté se jistým způsobem vrací zpět v kruhu, ke svému tvůrci - k…

více>>

Povzbuzení (12)

Přátelé, jsem nekonečně rád, že jste. Tolik si přeji, abyste už byli všichni plně a natrvalo u Mě.    Nabízím vám meditaci:   Posaďte se. Odložte předsudky, soudy a strach. Z počátku postačí, když to dokážete alespoň na chvilku.   Pak se uvolněte a pociťujte Mě ve středu své bytosti.   Nic si nekomplikujte. Jak jsem vám již ř…

více>>

Povzbuzení (11)

Přátelé milovaní, chci vám dnes něco důležitého sdělit. Nejsem ten trestající starozákonní Hospodin, jak si Mě lidé kdysi představovali a dodnes někdy představují.   Tyto mylné představy neměly vzniknout, a když i přesto vznikly, měly začít mizet z myslí lidí nejpozději tehdy, když jsem přišel na Zemi v Ježíši…

více>>

Povzbuzení (10)

Přátelé, Já, váš Bůh, jsem s vámi. Buďte i vy vědomě se Mnou, chcete-li.   Je dobře, když Mě hledáte. Někdy Mě ale hledáte až příliš. Abyste porozumněli Mým slovům - hledání se nesmí stát samoúčelným. Nezaměňte hledání Boha s Bohem samotným. Najdete Mě spíše ve zklidnění, v…

více>>

Povzbuzení (9)

Přátelé milovaní, tak rád k vám mluvím a tak rád poslouchám, když mluvíte vy ke Mně.   Každému jednomu a každé jedné z vás jsem blíž než blízko. Blíž než váš dech. Není náhodou, že slova duch a dech jsou si podobná.    Někteří z vás přemýšlíte,…

více>>

Povzbuzení (8)

Přátelé, ani nevíte, jak jste Mi drazí. Postupně to ale můžete víc a víc poznávat, a už se tak děje.   Otočte svou tvář směrem k Mé a měňte svět k lepšímu.   Můžete mít tisíce otázek a hledat na ně tisíce odpovědí. Nebo můžete mít otázku jedinou: "Bože, jak máme ještě více a nezi&scaron…

více>>

Povzbuzení (7)

Přátelé Moji, přicházím k vám, abych vás povzbudil. Jsem s vámi a jsem ve vás, jako radostně bublající potůček, který si vždy najde tu správnou cestu.   Dnes vám chci říct toto: Nesuďte a nehněvejte se nad špatnostmi světa. Neplňte se zbytečným zármutkem. Raději své srdce uvolněte pro Mě a Já vás…

více>>

Povzbuzení (6)

Přátelé, jak rád vás vždy oslovuji tímto krásným slovem. I dnes vás chci povzbudit.    Vím, že je pro vás těžké pochopit, že jste se před počátkem vašich časů vzdálili z původního, čistého světa, do jeho protipólu. V tíze a starostech fyzicky zbytnělého světa lze na Mě i zapomenout. Nyní se v…

více>>

Povzbuzení (5)

Přátelé, žijte své životy vědomě, s rozvážnou, ale veselou myslí. Mluvím k vám jako váš Nejbližší.    Chci vám říct: Neutíkejte ode Mě - stejně není kam, neboť jsem nekonečný a všudypřítomný :-), ale ani se do vztahu se Mnou nenuťte. Poznejte, že nic není zakázáno a nic nen…

více>>

Povzbuzení (4)

Přátelé, jsem váš Bůh, neoddělený a neoddělitelný od každého jednoho dítěte, od každé ženy, od každého muže.   Jsem v každém zvířeti, v duši každého mravenečka, v nejmenším stéblu trávy, v každičké dešťové kapce.   Objímám všechen život a prosycuji ho.   Vesm…

více>>

Povzbuzení (3)

Přátelé, stále se ptáte, Kdo jsem a můžete-li se Mnou být plněji.   A já vám odpovídám: Jsem Boží Matka, jsem Boží Otec, váš Přítel, váš Bratr, vaše Sestra... Jsem hladivý vánek i proud mohutné řeky... Jsem pokora zeleného mechu, krása květů i světlo hvězd...   Nejsem pouh…

více>>

Povzbuzení (2)

Přátelé, abyste Mě, svého Boha, vědomě cítili ve svém srdci, nemáte kvůli tomu potlačovat své lidství a křečovitě ho nahrazovat svou nedokonalou představou božství.   Neutíkejte od sebe samých, ani od ostatního života okolo.   Božství v sobě najdete právě prohlubováním svého lidství.   Posvěcujte sv…

více>>

Povzbuzení (1)

Přátelé, ptáte se Mě, jak můžete své životy žít v duchovní plnosti. A Já vám odpovídám:   Kdykoliv můžete a chcete, zastavte se a spočiňte se Mnou ve svém duchovním srdci, ve středu své bytosti.   Postupně se tak, den za dnem a rok za rokem, budete probouzet do tiché radosti plné živoucí naděje.   Tuto radostnou…

více>>

Sedm stupňů k Srdci Otce

  7 stupňů k Srdci Otce od pořádku k milosrdenství     dané v Rutesheimu od března do listopadu 2006     Pořádek   Já, Ježíš Kristus, vstupuji opět mezi vás, Jsem s celou Svou láskou s vámi. Každému z vás pokládám Svoji ruku na vaše temeno, Mé požehnání proudí k vám a tímto vám otvírám srdce pro Mé Slovo.

více>>

Poselství - únor 2017

Z BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   Opravdu, Moji Milovaní, JSEM s vámi a i vy buďte nyní vědoměji u Mě, chcete-li. Odpočívejte na mém Srdci. Naslouchejte a uslyšíte v sobě Mé Slovo. Láska a Milosrdenství, které vám dávám a které se nyní a stále vlévají do celého Stvoření, vás naplňuj…

více>>

Poselství - leden 2017

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. ledna 2017 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlu

více>>

Poselství - říjen 2016

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. října 2016 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - květen 2016

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. května 2016 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - duben 2016

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. dubna 2016 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Krist

více>>

Poselství - leden 2016

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. ledna 2016 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítět

více>>

Poselství - prosinec 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   12. prosince 2015 v Norimberku   Vánoční slavnost      

více>>

Poselství - listopad 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. listopadu 2015 v Norimberku     Modlitba:  

více>>

Poselství - říjen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. října 2015 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - červen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   27. června 2015 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Ot

více>>

Poselství - květen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. května 2015 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slo

více>>

Poselství - duben 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. dubna 2015 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - březen 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. března 2015 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - únor 2015

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. února 2015 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - leden 2015

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. ledna 2015     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každ

více>>

Poselství - prosinec 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   13. prosince 2014 v Norimberku   Vánoční slavnost     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětluje

více>>

Poselství - listopad 2014

        Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. listopadu 2014 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - říjen 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. října 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - červenec 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. července 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti

více>>

Poselství - červen 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. června 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - květen 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. května 2014 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar

více>>

Poselství - duben 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   19. dubna 2014 v Norimberku   Bílá sobota       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - březen 2014

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. března 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet

více>>

Poselství - únor 2014

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   22. února 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - leden 2014

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. ledna 2014 v Norimberku       Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, ja

více>>

Poselství - prosinec 2013

  Božské projevení z trpělivosti   Je přáním našeho Pána,

více>>

Poselství - listopad 2013

    Božské projevení z trpělivosti   Má radost ať je s vámi, jste zpívali, a Já tuto zprávu vyslovuji do vašeho srdce a do vaší duše, Mí milovaní synové a dcery, Mé děti. Já, váš Bůh a Otec

více>>

Poselství - říjen 2013

  Modlitba:   Milovaný Nebeský Otče, v malém kroužku jsme se dnes sešli, abychom z Tvých Svatých rukou přijali Tvou přítomnost, Tvou Božskou lásku, Tvé léčící světlo, Tvůj Nebeský mír. Ano, my všichni Tě ze srdce milujeme, Otče, neboť moudré, láskyplné a chránící je Tvé vedení na všech našich cestách. Ze srdce Ti děkuji, Otče, že do dneška se dokončil sešit z Ruhpoldingu a že jsi tak láskyplně vedl…

více>>

Poselství - červenec 2013

    Božské projevení z trpělivosti     Pojďte, Mé milované děti, na Mé srdce! Roztáhl jsem Své paže, abych každého objal. Ciťte Mou lásku, jak vás obklopuje! Mé světlo vás obaluje a paprsky Mého slunce lásky se vás dotýkají. Proudí vámi a tečou přes vás dále. Vstupují do vás láska, mír a nebeská radost.   Tu a tam vidím tiché usmání se, jak ke Mně stoupá. Ještě vroucněji objímám Mé dítě, těším ho, pomáhám mu a…

více>>

Poselství - červen 2013

Modlitba:   Milovaný Nebeský Otče, stojíme radostně před Tebou a naše srdce je široce otevřené pro Tebe. Prosím naplň ho Svou svatou, léčící láskou! Daruj nám to, co potřebujeme, pro člověka nebo pro duši! Věnuj nám to, co můžeme dále předávat a dále rozdávat!   Jsi ten, který nás žehná každým okamžikem a bohatě obdarovává, a Tobě se chceme v lásce zcela odevzdat a přivinout se na Tvé srdce. Víme, že Ty nás srdečně…

více>>

Poselství - květen 2013

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 25. května 2013 v Norimberku       Božská meditace z lásky

více>>

Poselství - duben 2013

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   27. dubna Norimberk   Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, Já, váš Nebeský Otec,

více>>

Poselství - březen 2013

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 30. března 2013, Bílá sobota, v Norimberku   Velikonoční poselství     Božské projevení z trpělivosti

více>>

Poselství - únor 2013

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   23. února 2013 v Norimberku     Božské projevení z trpělivosti   Mé milované, věrné stádo, tak vás oslovuj

více>>

Poselství - prosinec 2012

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 15. prosince 2012 v Norimberku   Vánoční slavnost     Božské projevení z trpělivosti  

více>>

Poselství - listopad 2012

 Modlitba: Milovaný Všemohoucí, Nebeský Otče, Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi v našem středu. Děkuji Ti, že nás vedeš do nebeského míru Tvého svatého srdce. Děkuji Ti za lásku a dobrotu, kterou nám neustále dáváš a se kterou nás vedeš na Své svaté srdce do radosti a blaženosti Tvého nebe. Postupně nás přitahuješ vzhůru.   Prosím Tě o meditaci, která nás povede do Tvého míru, do

více>>

Poselství - říjen 2012

Modlitba: Milovaný Otče, Ježíši Kriste, jsi skutečně zde v této místnosti a dáváš nám všechny ty milostivé paprsky Tvého duchovního slunce lásky. Otče, slyšel jsi naše rozhovory a i všechno, co jsme si podle našeho vědomí mezi sebou vyměnili. Prosíme Tě, Ty nás veď do ticha v našem srdci do důvěrného spojení s Tebou a dej nám z Tvé lásky Své Svaté Slovo.     Božská meditace z vážnosti  

více>>

Poselství - září 2012

 Projevení v malém kroužku ze září 2012     Mé milované děti! Skrze tebe, Má dcero, chci také k vám směřovat Své Slovo. Připadá na vás velký úkol a každý z vás řekl k tomuto úkolu ano.  

více>>

Poselství - červenec 2012

Božské projevení z trpělivosti   „Mé dítě, miluji tě!“, tuto píseň jste právě zpívali a ještě kmitá v této místnosti, kmitá ve vašich srdcích a kmitá ven do stvoření ke všem Mým dětem. S touto písní jste pro Mě otevřeli svá srdce a Já beru každého jednoho z vás zcela láskyplně do Své náruče. Žehnám ti, Mé dítě. Ciť, jak tebou Má láska pulsuje a tvé oči ke Mně radostně vzhlíží!   Tvé srdce bije v tepu Mé lásky: „Otče, 

více>>

Poselství - červen 2012

Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, s úsměvem stojím ve vašem středu a každého z vás jsem požehnal. Mé ruce jsou nad vámi rozevřené, ano, byl jsem již celou dobu u vás, tak jako jsem pořád.   Poznávejte Mě ve všem, neboť jsem ve všem, a ve všem vám chci být pomocí! Jsem váš Přítel, který je vám tak blízko a chce vám v každé situaci pomoci. Přijďte nyní ke Mně se vším, co vám ještě leží…

více>>

Poselství - květen 2012

  Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, v krátké chvíli ticha se vaše srdce otevřela pro Mě a Mé světlo jasně září z vašich srdcí a do vašich srdcí. Ciťte spojení se Mnou, jak vaše lidské tělo je v odevzdání se Mi naplňováno láskou! Naslouchejte toku vašeho dechu a ciťte svůj dech! V několika hlubokých nadechnutích můžete zcela vědomě vdechovat Mou lásku a všechno to, co vás ještě zaměstnává,…

více>>

Poselství - duben 2012

    Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, Já, Ježíš Kristus, Nebeský Otec, jsem ve vašem středu. Stojím před vámi s roztaženýma rukama a říkám: „Pojď, Mé dítě, do Mé náruče! Vedu tě na zelenou louku a posiluji tě pro tvou cestu, po které jsi připraveno pro Mě jít na zemi.“  

více>>

Poselství - březen 2012

    Modlitba:   Nejsvatější Otče, naše srdce jsou doširoka otevřená a my jsme ponořeni do Tvé lásky a zcela rozšiřujeme svá srdce pro Tebe a necháváme se Tebou vést a posilovat, neboť Ty jsi u nás a my cítíme Tvou blízkost, Tvou lásku a Tvou dobrotu. Naše oči vzhlíží k Tobě vzhůru a naše srdce jásají k Tobě: „Milovaný Otče, díky, že jsi tu! Tak velmi Tě milujeme!“

více>>

Poselství - únor 2012

    „Pane, milujeme Tě, Tebe, jenom Tebe, jenom Tebe“, jsme právě zpívali, otevřeli jsme svá srdce, abychom byli zcela blízko u Tebe a naslouchali Tvému Slovu.   Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, v duchu jste roztáhli své ruce a spěchali na Mé srdce,

více>>

Poselství - leden 2012

Milí sourozenci, přicházíme nyní do svého středu, zcela se ztišujeme a obracíme svůj vnitřní zrak na Něho, který je u nás, našeho Pána Ježíše Krista v nás a nasloucháme Jeho Slovu, o které ho prosíme.    

více>>

Poselství - prosinec 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   17. prosince 2011 v Norimberku   Vánoční slavnost   Božské projevení z trpělivosti   Je ticho ve vašem prostoru. Já, archanděl Rafael, nositel Božské lásky, jsem s mnoha anděly a nebeskými zástu

více>>

Poselství - listopad 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. listopadu 2011 v Norimberku   Příprava na narození Krista v nás   Božské projevení z trpělivosti   Nyní nastalo ticho ve vašem prostoru a ticho ať nyní vstoupí do vašeho srdce. Nechte píseň vaší touhy po Mně doznívat v sobě! Rozumějte, že Já

více>>

Poselství - říjen 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. října 2011 v Norimberku   Všech svatých, všech duší   Božské projevení z lásky   Má radost je s vámi všemi, neboť Já, váš Nebeský 

více>>

Poselství - Ruhpolding, září 2011

 Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   Ruhpolding   9. - 11. září 2011   Slavnost lásky a míru    Pátek 9. září 2011, večer   Modlitba za mír  

více>>

Poselství - červenec 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. července 2011 v Norimberku   Božské projevení z lásky   Z věčnosti vstupuji Já, váš nebeský Otec, do prostoru a času a promlouvám k vám. Má slova zaznívají ve vnějšku, ale i ve vašem nitru. Jemně se vás dotýkají, tak jemně jako vítr, který přejíždí po harfě, neboť tak moc toužím po každém jednom z vás, po každém jednom dítěti.

více>>

Poselství - červen 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. června 2011 v Norimberku    Chyby, slabosti – návrat k jednoduchému životu   Božské projevení z lásky   Já, váš Pán a Bůh, ale i váš Otec, jsem byl od počátku vašeho setkání uprostřed mezi vám

více>>

Poselství - květen 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. května 2011 v Norimberku   Duch Boží jde po Zemi    Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, Já, váš Nebeský Otec, jsem již celou dobu ve vašem středu a raduji se z vašich rozhovorů, jak se sdílíte, přistupujete k sobě navzájem, jak vyprávíte o lásce, kterou zažíváte, ale i o malých a velkých momentech ve vašem ž

více>>

Poselství - duben 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista     23. dubna 2011 v Norimberku     Bílá sobota   Modlitba:   Plni vroucí lásky jsme se dnes vydali na cestu, abychom v tomto společenství strávili s Tebou dnešní odpoledne. Naše srdce přetékají touhou po Tobě.   Milovaný Ježíši, myslíme také se zármutkem na to, co se stalo. Myslíme na Tvůj příchod na zem, na Tvůj život. Myslíme na zázraky, které jsi konal, a na…

více>>

Poselství - březen 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. března 2011 v Norimberku   Meditace z Božské trpělivosti   Ticho zavítalo do vašeho kroužku. Právě jste zpívali v písni: „Pane, miluji Tě, Tebe, jen Tebe, jen Tebe“ a vaše srdce se otevřela a jsou nyní jako kytice kvetoucích květin, květ vedle květu. Každého jednoho bohatě obdarovávám ze Své lásky. Vaše srdce se rozšiřují stále více směrem ke Mně. Vstoupilo do vás ticho a díváte…

více>>

Poselství - únor 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista     26. února 2011 v Norimberku     Meditace z Božské trpělivosti   Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, rozhlédněte se kolem sebe! Nádherný svit slunce rozzařuje váš den. Svítí ven do světa. A tak plni světla, kterým jsem ve vás Já, se i vy máte rozzářit a svítit do světa.   N

více>>

Poselství - leden 2011

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. ledna 2011 v Norimberku   Božské projevení z trpělivosti   Mé milované děti, jsem vám úplně blízko. Jako váš Spasitel, jako Ježíš, jsem ve vašem středu – a byl jsem již celou dobu u vás. Cítili jste Mě a nyní také. Vaše láska otevřela vaše srdce, jsou nyní úplně široká. Sestupují do nich proudy milosti Mé lásky. Hluboce se nadechujete a vydechujete, aby i váš…

více>>

Poselství - prosinec 2010

Božské projevení z trpělivosti   Svatý, svatý, svatý je náš Pán a Spasitel. Já, Archanděl Rafael, nositel božské lásky, jsem vstoupil do vašeho středu. Doprovázejí mě n

více>>

Poselstvi - listopad 2010

Meditace z božské trpělivosti   Nyní nastalo ticho a my se zaposloucháváme do nitra, abychom nechali Slovo našeho nebeského Otce se nás dotknout. On to je, kdo je zde – ale i v našem životě – středem. Jsme vnoření do Jeho lásky a i naše nitro je nyní tiché a klidné. Díváme se na něj plni důvěry.   Mír vstupuje do našeho srdce. „Mír“ zaznívá v nebeském sboru. Plni vroucnosti se přidáváme k tomuto chvalozpěvu,…

více>>

Poselství - říjen 2010

Meditace   Cítíme v sobě ticho. Vše, co z vnějšku vnímáme, nás vede ještě hlouběji do ticha, neboť v nás i v této místnosti je Pán a Jeho světlo osvěcuje každý kout. Toto světlo proniká velmi jemně i do nás. Láskyplně se nás dotýká, jakoby nás něžně hladila ruka po hlavě a po obličeji.   Odevzdáváme se tomuto vroucímu pocitu, že se nás dotýká náš Pán, Ježíš, náš Spasitel. Jde ke každému a říká: „Mé dítě, zcela…

více>>

Poselstvi - Ruhpolding, září 2010

 Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   Ruhpolding   10. - 12. září 2010   Slavnost lásky    Pátek 10. září 2010, večer   Modlitba:  

více>>

Poselství - červenec 2010

Meditace z božské trpělivosti   Mé milované děti, dnes vás vedu do meditace. Vezměte se duchovně za ruce, ve vašem středu Jsem Já! Chceme společně vyjít ven do zelené přírody. Jdeme přes louku. Děláme krok za krokem a někteří si zouvají boty a jdou bosi. Cítí vlhkou trávu pod svýma nohama.   Vaše pohledy kloužou po loukách a polích a Má láska k vám proudí. S každým krokem, který děláte, necháváte všední den za sebou.…

více>>

Poselství - červen 2010

Meditace z božské trpělivosti   Z ticha Mého pravěčného bytí vás vedu, Já, váš Pán a Spasitel, do ticha, jaké si člověk nedokáže představit, do ticha, ve kterém se vše pozemské rozpouští jako závoj mlhy ve vzduchu.   Přišli jste sem, začali jste odpoledne se Mnou a odevzdali Mi v modlitbě své starosti a bolesti. Vstupte tedy do moře vašeho Vnitřního světla, do Svatého chrámu ve vás, ve kterém Jsem 

více>>

Poselství - květen 2010

Meditace:  Je ticho v našem středu a slyšíme tikání hodin. Ponořujeme se stále hlouběji do našeho nitra, tam, kde ve svém srdci vítáme Tebe, ó Pane. Zcela vroucně se na Tebe chceme dívat. Slyšíme tep Tvé lásky a nasloucháme Slovu, které se zjevuje v našem nitru: „Mé dítě, miluji tě.“   S každým nádechem do nás proudí Tvá láska. Jsme naplněni Tvou láskou a i radost nebe se k tomu přidává. Až do hloubi naší duše proudí láska…

více>>

Poselství - duben 2010

Božské projevení z lásky   Skutečně, Já, váš Bratr a Přítel, ale i Otec, Ježíš Kristus, Jsem uprostřed mezi vámi. Byl jsem u vašich rozhovorů a částečně je vedl. Ujal jsem se vašich modliteb a raduji se, že jste všichni připraveni jít se Mnou cestou k jednotě se vším bytím, cestou lásky.

více>>

Poselství - březen 2010

Meditace z božské trpělivosti   Milovaný Otče, odebíráme se nyní do nitra našeho srdce, vdechujeme Tvou lásku a vydechujeme vše, co nás ještě zaměstnává. Plni lásky se pokládáme do Tvé náruče a necháváme do sebe proudit Tvou lásku a Tvé světlo, až nás oboje zcela vyplňuje.   Jsme volní a svobodní a odevzdáváme se Tvé lásce. Všechno v nás se nalaďuje na zdraví a lásku. Svým vnitřním zrakem Tě vidíme stát před sebou a díváme se…

více>>

Poselství - únor 2010

      Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 27. února 2010 v Norimberku   Být poslem světla v zimě života – Ježíš oslovuje duše - Odpuštění     Meditace z trpělivosti  

více>>

Poselství - leden 2010

    Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   6. ledna 2010   v malém spontánním kroužku k začátku roku   Tři svatí králové     Božské projevení z milosrdenství

více>>

Poselství - prosinec 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   19. prosince 2009 v Norimberku   Vánoce   Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu.

více>>

Poselství - listopad 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. listopadu 2009 v Norimberku   Advent   Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu     Meditace z božské trpělivosti   Advent, to je čas přípravy na slavnost Vánoc, a to nejen v průběhu ročních období, nýbrž den za dnem, okamžik za ok

více>>

Poselství - říjen 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. října 2009 v Norimberku       Meditace:    (skrze nástroj trpělivosti): Milí sourozenci, chceme se vydat na cestu do nitra našeho srdce k našemu nebeskému Otci, abychom tam – jak jsme zrovna zpívali: „Mé dítě, miluji tě...“ – byli blízko tomu, k němuž se pne celá naše touha.  

více>>

Poselství - září 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. září 2009 v Norimberku     Trpělivost, láska, milosrdenství – nový začátek   Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, Následně, po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci, vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti,

více>>

Poselství -Ruhpolding, srpen 2009

  Láska našeho otce nás vede domů! Vydáváme se na cestu k novým břehům.           Božské projevení z lásky  

více>>

Poselství - červen 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   27. června 2009 v Norimberku   Proměna – Prázdniny s Pánem   Božské projevení z moudrosti   Moji milovaní bratři a sestry, než teď – jako obvykle – dáte do hovoru, chci vznést krátce Své Slovo a dát vám pár podnětů.   Posledně – k tomu se vracím – řekl jeden bratr něco v tomto smyslu: „Není žádný problém chodit mnoho let do kroužku jako je tento a přesto zůstávat…

více>>

Poselství - květen 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   30. května 2009 (Svatodušní svátky) v Norimberku     Meditace:   Milovaný Otče, jdeme nyní do ticha. Zpívali jsme: „Ve mně je vše v jednotě“, a tato slova v sobě chceme nechat doznívat. V této jednotě k nám proudí Tvá láska.   Náš dech plyne v rytmu Tvé lásky, ano, nadechujeme se opravdově, a vše, co nás ještě rozrušuje, vydechujeme. Necháváme dech přicházet a odcházet.…

více>>

Poselství - duben 2009

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. dubna 2009 v Norimberku   Vnitřní práce – Příprava na svatodušní svátky    Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 30. května 09 ve 14 hod.

více>>

Poselství - březen 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. března 2009 v Norimberku    Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 29. dubna 09 ve 14 hod. Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

více>>

Poselství - únor 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. února 2009 v Norimberku    Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 28. března 09 ve 14 hod. Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

více>>

Poselství - leden 2009

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. ledna 2009 v Norimberku    Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 28. února 09 ve 14 hod. Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

více>>

Poselství - prosinec 2008

Kroužek Lásky a Světla Ježíše Krista   13. prosince 2008 v Norimberku   Vánoční slavnost      Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 31. 1. 09

více>>

Poselství - listopad 2008

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   29. listopadu 2008 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 13. prosince 2008 ve 15.00 hod. Vánoce

více>>

Poselství - říjen 2008

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   25. října 2008 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 29. listopadu 2008 ve 14.00 hod. Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

více>>

Poselství - září 2008

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   27. září 2008 v Norimberku     Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 25. října 2008 ve 14.00 hod. Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19. Následn

více>>

Poselství - červen 2008

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   28. června 2008 v Norimberku     Projevení skrze moudrost   Navazuji na předcházející modlitbu, kterou Má dcera ke Mně pronášela z hloubi srdce. Chci se pokusit, jak jen to bude možné, vylíčit vám situaci, která by vám opět měla osvětlit, kdo jste a jak velkou moc a míru Mé lásky jsem do každého z vás vložil.  

více>>

Poselství - květen 2008

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   31. května 2008 v Norimberku     Meditace:    Milí bratři a sestry, vydechněte všechny myšlenky! Nadechujeme se zhluboka a utišujeme nervy při vydechování. Zklidňujeme se a necháváme dech vcházet a vycházet, tak jak nám to je příjemné.   Slyšíme zpěv ptáků a vnímáme jej jako vyznání lásky 

více>>

Poselství - duben 2008

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista   26. dubna 2008 v Norimberku   Meditace:    Milí bratři a sestry, jdeme do ticha. Naše srdce je naplněno láskou k našemu nebeskému Otci, našemu 

více>>

Poselství - březen 2008

Kroužek Lásky a Světla Ježíše Krista   1. března 2008 v Norimberku     Správná škola, správný pramen   Meditace:    Ještě v nás doznívá píseň: „Mé dítě, miluji tě, Mé dítě, miluji tě, Mé dítě, miluji tě.“ Tento hlas, který vnímáme, je hlas našeho nebeského Otce, který nás vede do našeho srdce, neboť tam jsme u Něj v bezpečí.  

více>>

Poselství - leden 2008

  Kroužek lásky a světla Ježíše Krista 26. ledna 2008 v Norimberku     Meditace:   V mlčení spějeme k Bohu

více>>

Poselství - prosinec 2007

Poselství z 15. prosince 2007    Vánoční slavnost    Jako služebník Pána k vám smím hovořit Já, Rafael, nositel božské lásky. Vzal jsem s sebou mnoho andělů a také vaše anděly strážné a také v jejich jménu vás zdravím a jsem plný radosti tady ve vašim kroužku. Slyšíte? Andělé vroucně zpívají píseň na počest Boha. Nádherný chór zaznívá a vaše duše se přidávají.   Prosím vás tedy, Mí bratři a sestry, otevřete…

více>>

Poselství - listopad 2007

Poselství z 24. listopadu 2007     Meditace:    Milí bratři a sestry, půjdeme teď spolu do ticha. Několikrát se hluboce nadechneme a vydechneme, než se náš dech uklidní a naše srdce bude tlouct pomalu a jemně.   Všechny myšlenky, které ještě přicházejí, zase vydechujeme a necháváme je, ať od nás ustoupí. Ještě slyšíme zvuky, které zní k našemu uchu v místnosti a z venku, a také těch se zbavujeme. &…

více>>

Poselství - říjen 2007

Poselství z 27. října 2007   Meditace:    Vdechujeme světlo a život a vydechujeme je. Nadechujeme se zhluboka a pomalu vydechujeme a během dýchání přesouváme své vědomí do chodidel a kořeny vrůstají do země. Matko Země, zdravíme tě. Chceme být v tobě pevně zakořeněni jako silný starý strom.   Moji milovaní synové a dcery, Já, váš Spasitel, vás vedu do meditace. Prosím vás, abyste si uchovali tento pocit být stromem.…

více>>

Poselství - červenec 2007

Poselství z 28. července 2007   Meditace:    Milí bratři a sestry, zavřete oči a soustřeďte se na dech! Hluboce se nadechujeme a během výdechu necháváme z hlavy projít vlnu uvolnění tělem až do noh. Jsme uvolnění a nadechujeme tolik vzduchu, kolik dokážeme. Znovu pomalu vydechujeme a myslíme si přitom: „Dech je život.“   Obracíme se duchovně k národům západu. Necháváme zářit světlo ke všem národům, k …

více>>

Poselství - červen 2007

Poselství z 30. června 2007   Meditace:    Pojďte se mnou do ticha! Zavřete své oči! Jděte do nitra a naslouchejte dechu! Dech je náš život. S tímto životem se díváme do srdce a srdcem se usmíváme na naši duši. A naše duše se usmívá na srdce. Všechny naše orgány mají radost z našeho obratu, z náklonnosti a z naší lásky.   Tím že se usmíváme na naše orgány, v nás vzniká radost. Jsme radost, protože…

více>>

Poselství - květen 2007

Poselství z 26. května 2007   Meditace:   Utišujeme se v sobě a pohybujeme se k věčně svatému prazákladu všeho bytí. Jdeme do hlubin k našemu Pánu a Otci, Ježíši Kristu.   Šíří se v nás ticho. Cítíme, jak nás Jeho proud lásky zcela pohlcuje. Cítíme se v bezpečí a neseni a cítíme, jak něžně námi Jeho láska v našich srdcích hýbe.   Stále znovu tluče v našich srdcích, právě tehdy, když…

více>>

Poselství - duben 2007

Poselství z 28. dubna 2007   (K naší velké radosti nás navštívili bratři a sestry z Česka od Brna)   Meditace:    Milí bratři a sestry, půjdeme společně do ticha. Zavíráme své oči a necháváme svoji pozornost ponořit se do nitra. Náš dech se uklidňuje a my cítíme, že nejsme v této místnosti sami. Vnímáme důvěrně známý hlas. Je to hlas našeho bratra a Otce, Ježíše Krista, Který je uprostřed mezi námi.…

více>>

Poselství - březen 2007

Poselství z 31. března 2007   Meditace:    Pojďte, půjdeme do ticha. Utišujeme se, dech se uklidňuje. Vstupují do nás mír a ticho. Slyšíme zpěv ptáků a vábí nás vyjít si do polí a zahrad.   Jdeme všichni společně do přírody, přes trávníky a louky podél potoka. Sedáme si na břeh potoka. Každý našel své místo a dívá se do vody.   Nyní cítíme přítomnost Pána, Ježíše Krista. Jde lehkým krokem po vodě a hovoří k …

více>>

Poselství - únor 2007

Poselství z 24. února 2007     Meditace:    Milí bratři a sestry, jdeme do ticha. Dnes ráno mi bylo řečeno téma této meditace a během našich rozhovorů toto téma vícekrát zaznělo. „Milovaný nebeský Otče, buď nyní prosím u nás a veď nás.“   Dech se uklidňuje, nasloucháme tlukotu svého srdce. Naši andělé strážní se staví vedle nás. Předtím nás obklopili všichni andělé, nyní chceme být činní v duchu lásky. Andělé…

více>>

Poselství - leden 2007

Začínáme nový rok s naším nebeským Otcem   (1. a 2. ledna 2007 v Siegsdorfu)   Projevení skrze bratra   Skutečně, JSEM uprostřed mezi vámi a dotkl jsem se každého jednoho z vás. Má radost je s vámi.   Můžete Mně pořád důvěřovat; protože v každém z vás je Moje světlo a Mé milosrdenství. Každému jsem dal svou sílu. Vy, Moje děti, máte být v přicházejícím čase opravdovým světlem. Takto jsem vás dnes…

více>>

Poselství - prosinec 2006

Poselství z 16. prosince 2006 – Vánoční slavnost   Meditace:   Utišujeme se a jdeme do svých srdcí. Vdechujeme lásku našeho Otce a vydechujeme všechen neklid.   Je kolem nás mnoho duší a andělů. S jejich láskou vytváříme velkou, do dálky zářící hvězdu. Stoupá k nebi a stále více andělů se napojuje na tuto hvězdu.   Rafael, nositel božské lásky, k nám hovoří: „Každý paprsek, který vyšlete, je naplněn…

více>>

Poselství - listopad 2006

Poselství z 25. listopadu 2006   Meditace:    Milí bratři a sestry, jdeme spolu do ticha. Zavřete své oči, naslouchejte tlukotu srdce a pozorujte dech! Jdeme se svým vědomím do chrámu svého srdce.   Zpívali jsme: Radujte se; neboť přicházím s mocí a vznešeností. A Ježíš přichází:   Mí milovaní synové a dcery, na Zemi si zítra připomínát

více>>

Poselství říjen 2006

Poselství z 28. října 2006   Meditace:    Jdeme společně do ticha. Zavíráme své oči a pozorujeme svůj dech, než se uklidní. Odebíráme se zcela dovnitř do svého chrámu srdce. Klepeme a brána se otevírá. Vidíme úžasnou, jasně osvětlenou síň chrámu. Ve středu hoří oheň, světlo. Jdeme k němu a v duchu poklekáme. Ó Bože, přicházíme do Tvé zářící přítomnosti. Vidíme Tě jako jasně zářící světlo a říkáme: „Tvá vůle, Pane, má být mojí…

více>>

Poselství - září 2006

30. září 2006   Odpověď na modlitbu:    Mé milé dítě, slyš: „Tvá modlitba a všechny myšlenky za tvé bratry a sestry je obalují do lásky.“ Podívej, na této Zemi je temnota, ale také světlo. Jestliže, Mé dítě, obalíš jednající do lásky a požehnáš jim a vložíš do Mých rukou ty, kteří ztrácejí svůj život, může se stát nekonečně mnoho věcí.   Já, váš nebeský Otec, ve Své lásce, Ježíš, nesu přece každé utrpení, tedy také…

více>>

Poselství - červenec 2006

Poselství z 29. července 2006   Otcova odpověď z moudrosti na naše modlitby   Mé milované děti, modlili jste se dnes velmi za své bratry a sestry v duševních říších a skutečně, tyto modlitby jsou nutně zapotřebí; neboť tam zčásti vládnou chaotické stavy jako nouze, zima a temnota; stavy, které si nedokážete představit ve své největší fantazii.   Také v těchto oblastech žijí Mé milované děti, vaši bratři a…

více>>

Poselství - červen 2006

Poselství z 24. června 2006     Projevení z lásky   Mí milovaní synové a dcery, pojďme v duchu podniknout malé putování! Já, váš nebeský Otec, vás povedu. Opouštíme tuto místnost a vy před sebou vidíte široký, mocný proud. Pozvolna plyne, vstříc svému ústí.   Díváme se do této vody. Je jasná a čistá, Mé děti? Ne! Nemůžete dohlédnout na dno, neboť tato řeka přijala mnoho špíny. I když se lidé sebevíc snaží…

více>>

Poselství - květen 2006

Poselství z 27. května 2006   Meditace:    Zavíráme své oči a ztišujeme a uklidňujeme se. Náš dech je lehký. Nadechujeme se a vdechujeme při tom světlo Boží a s každým výdechem se zbavujeme svých starostí. Soustředíme se na světlo našeho nebeského Otce. Vdechujeme ho a vydechujeme všechna napětí. Myslíme na Jeho lásku a vdechujeme lásku boží a vydechujeme vše, co pro nás není dobré, myšlenky, pocity.   Pán by v&…

více>>

Poselství -duben 2006

Poselství z 15. dubna 2006 – Velikonoční slavnost   Meditace:    Milí bratři a sestry, jdeme společně do ticha. Pozorujeme svůj dech, slyšíme a cítíme tlouct své srdce. Ježíš, náš spasitel, nás vede do meditace:   Mí bratři a sestry, zdravím vás! Jdeme společně – vy v duchu – po cestě, kterou Jsem šel na Zemi se Svými učedníky.   Je to cesta od Mého přítele, Lazara, do Jericha. Mí učedníci si mysleli, že…

více>>

Poselství - březen 2006

Poselství z 25. března 2006   Meditace:    Milí bratři a sestry, jdeme spolu do ticha. Obracíme se k Pánu, Který nám je zcela blízko. Je v našem středu, ale také v nás. Jeho žehnající ruka je nad námi roztažená a my cítíme, jak každého z nás obaluje svojí láskou. Tak jsme obklopeni světlem-lásky našeho nebeského Otce.   Otevíráme své smysly pro tuto úžasnou lásku. Naše duše se rozšiřuje a je…

více>>

Poselství - únor 2006

Poselství z 25. února 2006   Meditace:   Zavíráme své oči a noříme se do ticha. Náš dech proudí klidně a pravidelně dovnitř a ven. Tak se stále více noříme do našeho nitra.   Jdeme se svým vědomím do našeho chrámu srdce k Ježíši Kristovi, našemu bratrovi a Otci, který šel cestu po Zemi před námi, Který nás učil lásku. Na Něj se nyní zcela zaměřujeme.   Prosíme Ho, nechť láska boží proudí skrze nás. Naše duchovní…

více>>

Poselství - leden 2006

Poselství z 26. ledna 2006   Meditace:   Nadechujeme se a uklidňujeme svůj dech.   Spojujeme se s naší planetou Zemí. Naše nohy leží na zemi. Hluboce se nadechujeme a vedeme dech do centra pořádku (kostrč). Vydechujeme. Při opětovném výdechu řídíme proud do centra vůle. Vydechujeme a necháváme proud dechu při nádechu téct do centra moudrosti.   Klidně a hluboce nyní vydechujeme. Cítíme, jak teplý proud naší matky Země…

více>>

Poselství - prosinec 2005

Poselství Kroužku Lásky a Světla, 17. prosince 2005     Vánoční slavnost   Meditace:   Milí bratři a sestry, putujme spolu v myšlenkách po zemi, ke chlévu! Zasvěcujeme svoji cestu Jezulátku. Hvězda nás vede. Září jasně a intenzivně.   Vidíme před sebou prostý chlév. Marie stojí poblíž jesliček, vedle ní Josef s lucernou v ruce. Jdeme blíž a u vchodu poklekáme. V tomto obydlí je tma. Jen v&…

více>>

Poselství - listopad 2005

26. listopadu 2005   Meditace:   Společně vstupujeme do ticha. Zavřeme své oči, nasloucháme tlukotu svých srdcí, hluboce vdechujeme a zase vydechujeme. Při výdechu uvolníme všechno napětí.   Naše vědomí soustředíme do chodidel a představujeme si, jak duševní kořeny vrůstají do matky Země. Nyní, když jsme dobře uzemněni, přesuneme své vědomí do srdce. Vstoupíme do našeho Vnitřního chrámu, tam, kde jasně svítí boží světlo.…

více>>

Poselství - říjen 2005

29. října 2005   Meditace:   Milí bratři a sestry, uklidněte se a pojďte do ticha! Zavřete své oči a pozorujte svůj dech!   Jsme zaměřeni na svatého ducha lásky boží. Necháváme vtékat svůj dech a myslíme si při tom: Vdechuji světlo boží a část také zase vydechuji póry kůže. Čím častěji to děláme, tím více cítíme, jak námi proniká světlo a proudí ven naší kůží. Část světla si ponecháváme.   Vdechujeme boží světlo a…

více>>

Poselství - srpen 2005

27. srpna 2005   Meditace:   Zavíráme své oči. Náš dech lehce proudí dovnitř a ven. Nemusíme už myslet na dech, neboť dech je úžasná dar našeho nebeského Otce.   Když začneme dýchat a oddáme se rytmu dechu, představíme si, že nás Bůh nese ve Své náruči. Ano, ležíme v náruči Otce a On nás kolébá jako kojence sem a tam.   Láskyplně se na nás dívají jeho božské oči a vše, co na nás Jeho oči vidí, je ozářeno…

více>>

Poselství - červenec 2005

30. července 2005   Po modlitbách mnoha bratrů a sester   Mí milí synové a dcery, Má radost je s vámi! Kdybyste nyní mohli pohlédnout do stvoření Mýma očima, uviděli byste, jak se rozlévá celým stvořením proud teplého, jasného světla. Je to síla, kterou přinesla vaše modlitba.   Má láska působí vaší modlitbou a s jistotou cíle, vedené Mojí božskou rukou, proudí toto světlo ke všemu a do všech oblastí, za něž jste…

více>>

Poselství - červen 2005

25. června 2005   Modlitba:   Milovaný, nebeský Otče, jsi uprostřed mezi námi a vidíš, že Tvé slovo má jít do světa prostřednictvím techniky, která nám je jistě darována z Tvého světla.   Dal jsi nám pro tento svět jméno „Kroužek lásky a světla“ a Tvé slovo jde do světa pod tímto jménem (www.liebe-licht-kreis.de) – po spuštění těchto stránek. Prosíme pro to o Tvé požehnání.   Otče, víme, že v každém slovu,…

více>>

Poselství - květen 2005

28. května 2005   Modlitba:   Věčně svatý Otče, svými písněmi jsme si zase uvědomili, že jsme tvorové z Tvé lásky, že Ty jsi život, že jsi život v nás a že vše, čím jsme a co přijímáme, dostáváme z Tebe, věčného, svatého pramene života.   Hluboce se před Tebou skláníme, před touto nekonečnou láskou, kterou nikdy nemůžeme pochopit, kterou jsme ale už všichni často mohli pocítit ve svém životě. Děkujeme Ti, že…

více>>

Poselství - duben 2005

30. dubna 2005     Projevení z lásky   Já, vás všech Otec, jsem ve vašem středu. Nejdříve žehnám těmto malým z nebeské říše, kteří sestoupili na Zem, aby zde jednou byli světlem.   Kreslím na vaše čela kříž a žehnám také vám, milí rodiče, kteří tyto andílky vychováváte. Jste jim matkou a otcem, jste posvěceni pro tento čestný, svatý úkol.   Vaši malí nesou zářivě bílé roucho. Vaše roucho má už tu a tam…

více>>

Poselství - březen 2005

Poselství z 26.března a   Velikonoční poselství (19. března 2005 – 3.00)     Představte si, že sedíte na větvi. Na silné větvi mohutného dubu. A tu přichází někdo s pilou a řeže pod vámi. Každý den jeden tah pilou, nebo řekněme, každý den se posune pila o jeden zub dopředu a opačným tahem zase samozřejmě zpátky; ale každý den jenom o jeden zub.   Jak dlouho asi bude trvat, než se místo, do kterého se řeže a…

více>>

Poselství - únor 2005

Poselství z 26. února 2005   Oslovení moudrostí   Mé milované děti, odpovídám ještě na modlitbu vaší mladé sestry, která byla dotčena, protože se poznala v jedné situaci, o níž si myslela, že ji špatně ohodnotila.   Mám radost, Mé milé dítě, z tvého poznání. Zaposlouchala jsi se do svého nitra a hledala, a Já tě nechal najít odpověď. Že jsi byla dotčena, to Mi ukazuje, že jsi nepřešla povrchně a příliš rychle, co…

více>>

Poselství - leden 2005

Poselství Kroužku Lásky a Světla, 29. ledna 2005   (v návaznosti na naše společné modlitby:)   Projevení z moudrosti   Mí milovaní synové a dcery, sešli jste se v dobrovolném kroužku, abyste se modlili za svět. A poněvadž vaše modlitby vystupují z hlubiny vašeho srdce, jsou mocné a plné síly a dostávají se také do hlubin Mého srdce. Žádná taková modlitba nezůstane nevyslyšena, i když ne vždy současně cítíte…

více>>

Poselství - leden 2005/ll

Leonberg, 21.-23.1. 2005    Buďme nositelé pochodní v temnotě!   [Naše první setkání, které se konalo v sále katolického kostela,   který je zasvěcený andělu Rafaelovi – nositeli božské lásky]   Modlitba   Milovaný nebeský OTČE, naše touha a naše láska ti proudí vstříc a pokorně a přesto plní radosti od Tebe přijímáme Tvou lásku.  

více>>

Poselství - prosinec 2004

Poselství Kroužku Lásky a Světla z 18. prosince 2004   Jako nositel božské lásky jsem já, Rafael, ve vašem středu, a se mnou je u vás a při vás velký zástup andělů. Slyšte! Ochraňuji tento kroužek, který se v lásce a ve jménu našeho Otce, před nímž se v pokoře skláním, schází, abyste se spolu modlili a nesli do tohoto světa světlo.   Mohu vám říct, že po celém světě je mnoho takových kroužků. Není to jméno, které spojuje…

více>>

Poselství - listopad 2004

27. listopadu 2004   Meditace:    Jdeme spolu do ticha. Zavíráme své oči. Koncentrujeme se na svůj dech, který přichází a odchází. Uklidňujeme se a uvolňujeme se. Necháváme do svého srdce pozvolna klesat naše vědomí, a cítíme, jak srdce klidně a pravidelně tluče. Mocně a s láskou sleduje svůj rytmus a s každým úderem nás udržuje při životě.   Díváme se do svého duchovního srdce a hluboko v něm vidíme…

více>>

Poselství - říjen 2004

30. října 2004   Modlitba:   Myslíme na našeho bratra Williho, který Tě vroucně miloval, jehož hodina nyní nadešla. Zpívali jsme pro něj píseň (V úžasném bezpečí dobrých mocností), a vložili do ní svůj cit, vděčnost a lásku. Víme, že je u nás, neboť byl a je dítě světla a cítí se být přitahován tam a je doma tam, kde je světlo.   Naše myšlenky ho provázejí na cestě, kterou má ještě před sebou a naše láskyplná vzpomínka nechť…

více>>

Poselství - září 2004

25. září 2004   Meditace:    Zaměřujeme se na prapůvodni pramen, na světlo a lásku Boží. Pozorujte svůj dech! Nechejte odejít všechny myšlenky! Naslouchejte a zaposlouchejte se do nitra a dýchejte!   Éterická síla, kterou vdechujeme, proudí do naší hlavy a proudí až k našim nohám. Při výdechu uvolňujeme svoji hlavu a uvolnění probíhá jako vlna celým tělem až k nohám.   Náš dech si nyní hledá cestu…

více>>

Poselství - červenec 2004

31. července 2004   Meditace:    Milovaný nebeský Otče, prosíme Tě o Tvé požehnání a Tvoji ochranu pro tuto meditaci. Zaměřujeme se na Tvoji svatou lásku.   Utišujeme se a pozorujeme dech. Cítíme na temeni sedmé centrum vědomí božského milosrdenství a u kostrče první centrum vědomí božského pořádku. Současně se hluboce nadechujeme v sedmém a prvním centru vědomí, než se oba proudy energie setkají v srdci. S&…

více>>

Poselství - červen 2004

Poselství z 26. června 2004   Meditace:    Pozorujeme svůj dech, stále více se utišuje. Všechny naše antény stahujeme do nitra. Zaměřujeme se na Boha Otce, na Jeho svatou lásku, na Jeho pomoc. Vdechujeme světlo boží a to nás zcela naplňuje. Prozařuje všechna naše centra vědomí a proudí našima nohama do matky Země. Vdechujeme světlo boží a darujeme ho naší planetě Zemi. Kořeny jsme spojení se Zemí.   Náš dech je méně…

více>>

Poselství - květen 2004

29. května 2004   Meditace:    Sedáme si zpříma, aby námi mohl téct proud energie.   Milovaný nebeský Otče, prosím Tě, veď nás v naší představivosti, aby naše vědomí mohlo vše přijmout.   Koncentrujeme se na dech, vdechujeme světlo boží a centrem vědomí lásky, na čele, zase vydechujeme. Vdechujeme světlo boží, naplňujeme všechny buňky světlem a centrem lásky zase vydechujeme.   Obracíme se do nitra.…

více>>

Poselství - duben 2004

10. dubna 2004   Meditace:   Jdeme do ticha, odebíráme se do svého Vnitřního chrámu. Vědomě se nadechujeme a vydechujeme, spojujeme se s duchovním světem a prosíme všechny své anděly. Vstoupili jsme do svého chrámu a zavíráme za sebou bránu. Ve středu září světlo, božská jiskra. Sedáme si na zem a díváme se do světla. Objevuje se obraz. Prohlížíme si tento obraz svým srdcem. Vidíme, jak Ježíš přichází na cestě do Betléma ke…

více>>

Poselství - únor 2004

28. února 2004   Milí bratři a sestry, půjdeme do společné meditace. Zklidníme se tím, že budeme pozorovat svůj dech.   Já jsem, Který jsem: Celou dobu jsem mezi vámi a rád bych vás sám vedl do meditace. Dlouhou dobu jste hovořili o způsobu meditace a víte, že je mnoho cest. Naučím vás nyní cestu, kterou můžete procvičovat. Pro jednoho či druhého může být dobrá.   Jdete se svým vědomím do prvního centra vědomí v …

více>>

Poselství - leden 2004

Poselství Kružku Lásky a Světla, 31. ledna 2004   Meditace:   Vdechujeme světlo Boží, naplňujeme všechny své buňky, vydechujeme zase svým tělem, svojí kůží, svými nohami a spojujeme se tak se svojí matkou Zemí.   Cítíme, jak světlo září našimi chodidly hluboko do Země. Tím, že se nadechujeme, spojujeme se s nebem. S tímto dýcháním, které je nyní stále méně hluboké, dospíváme do svého vnitřního chrámu, vstupujeme a…

více>>

Poselství - leden 2004/ll

Kroužek lásky a světla   Brno, 3. ledna 2004   Ha: Dobrý den, jsme rádi, že jsme opět mezi vámi. Představíme se těm, kteří nás ještě neznají, já jsem Hans a to je Renate. Renate je z Norimberku a já jsem z okolí Stuttgartu. Známe se už mnoho let a posledních šest let se poměrně pravidelně setkáváme jednou za měsíc. Máme podobně velkou skupinku v Norimberku jako je tady. Zpíváme spolu, modlíme se spolu, meditujeme…

více>>

Poselství - prosinec 2003

20. prosince 2003   Nejmilejší Ježíši, sladké Jezulátko, přicházíme nyní k Tobě, provázeni našimi anděly vstupujeme do skromného chléva. Jsou mezi námi zvířata. Maria a Josef jsou před námi a my vidíme v jesličkách děťátko.   Ježíš se na nás dívá bdícíma očima. Ó, zázračný nádherný Bože, naše srdce se zeširoka otevírají a sklání se před Tebou. Láska proudí z našich srdcí a obaluje Tě, Ježíši, neboť víme, kdo jsi.…

více>>

Poselství - listopad 2003

28. listopadu 2003   Meditace:    Mí bratři a sestry, pojďte také do ticha, padejme společně do moře lásky. Jdeme se svým vědomím do svého srdce a koncentrujeme se na světlo ve svém srdci.   Tam vzniká věnec, je to adventní věnec. Zcela jasně ho vidíme. Nádherná zeleň větviček, cítíme vůni jehliček, na tomto věnci hoří svíčky. Plameny svíček lze vidět jako klidné, krásné a majestátné.   Koncentrujeme se na střed…

více>>

Poselství - říjen 2003

25. října 2003   Meditace:    Koncentrujeme se na svůj dech, pozorujeme ho, jak proudí dovnitř a ven, jak sám od sebe přichází a odchází. Tímto způsobem dospíváme ke svému rytmu a k pokoji.   Víme, že nejsme v této hodině sami, ale že je náš nebeský Otec uprostřed mezi námi. Drží Svoji ruku nad každým z nás. Tak můžeme jít utěšeni do nitra. Spojujeme se ve vědomí se svým srdcem.   Tam, v našem…

více>>

Poselství - září 2003

27. září 2003   Meditace:      Pozorujeme svůj dech. Tím, že cítíme svůj dech, jsme už také napojeni na duchovní svět. Pane, podívej se na nás, dopomoz nám k hlubokému tichu, veď a provázej nás! Uklidňujeme se, stále více. Vkládáme své vědomí do chodidel, z nich nyní vrůstají hluboko, zcela hluboko do Země duchovní kořeny. „Matko Země, nyní tě potřebujeme, abychom byli při této meditaci spojeni se Zemí.“  …

více>>

Poselství - srpen 2003

30. srpna 2003     Meditace:    Jdeme všichni do ticha. Sedáme si zpříma, se zívnutím vydechujeme a hluboce se nadechujeme a ještě jednou. Zívání je léčením pro vnitřní orgány, protože se při zívání uvolňují.   Nade vše milovaný bože, otče, matko, příteli, bratře, vše, čím nám jsi, buď nyní u nás, veď každého z nás a také mě, abychom se naučili pracovat s duchovními silami, energiemi, které skrze Tebe…

více>>

Poselství - červenec 2003

26. července 2003   Zatínáme své ruce v pěsti, napínáme paže, svalstva zad, tiskneme nohy pevně proti podlaze, celé tělo je nyní napnuté. Nyní uvolňujeme všechny svaly, padáme do uvolnění a vdechujeme do ní. Přesto sedíme ještě zpříma. Cítíme svojí temenní čakru zaměřenou nahoru k duchovnímu světu, naše nohy stojí pevně na podlaze.   Nebeský Otče, prosíme Tě, připrav nás, uvolni nás a očisti, abychom mohli zcela hluboce…

více>>

Poselství - červen 2003

Poselství Kroužku Lásky a Světla z 28. června 2003   Meditace:   Milovaný spasiteli, Ježíši Kriste, buď nyní v naší meditaci a nechej Mě vykonat Tvoji vůli: Utišujeme se, stahujeme všechna vnější čidla dovnitř. Necháváme slova a myšlenky proplynout kolem sebe, teď je nepotřebujeme. Náš dech se uklidňuje, srdce tluče pomaleji a my jsme zcela a naprosto ve svém nitru.   Můžeš být požehnáním. Buď nejdříve požehnáním sám…

více>>

Poselství - květen 2003

Kroužek Lásky a Světla, 31. května 2003   Meditace:    Milí bratři a sestry, pojďme do ticha! Několikrát se nadechneme a vydechneme a dostaneme se do pokoje. K tomu položíme své vědomí do chodidel a spojíme se s matkou Zemí tím, že si představíme, že do ní z našich nohou vrůstají kořínky. Naše fyzické tělo je láskyplně a silně spojené se Zemí.   Hovoří k nám Pán, Ježíš Kristus: Mé děti, dnes bych vás rád…

více>>

Poselství - duben 2003

Krouzek Lásky a Světla, 19. dubna 2003   Velikonoční slavnost   Meditace:    Náš Pane a Bože, jsi uprostřed mezi námi a záříš Svoji lásku do našich srdcí a duší.   Obklopují nás nyní všechny jarní květy, sedmikrásky, tulipány a narcisy, květy keřů. Vybízí naše duše, aby se s nimi vznesly vstříc k otcovskému domu. Naše duše se napájí vůní bezpočtu květů. Přichází zlatobílé mráčky a odnáší nás do…

více>>

Poselství - březen 2003

Poselství Kroužku Lásky a Světla z 29. března 2003   Meditace:   Mlčet by chtěly naše hlasy, naše myšlenky, mlčí těla, utišuje se srdce. Posloucháme svá srdce a pozorujeme, jak se uklidňuje dech.   Naše vědomí jde nyní do středu, do našeho kosmického srdce. Tam rozkvétá růže. Necháváme ji rozkvést, vidíme každý lístek okvětí. Čím více se tato růže otvírá, vnímáme její vůni. Tato růže je naše láska k Pánu, k Ježíši,…

více>>

Poselství - únor 2003

22. února 2003   Meditace:    Milí bratři a sestry, dostáváme se teď do klidu a utišujeme se. Pozorujeme svůj dech, jak se stále více zklidňuje a jdeme s tímto dechem do nitra. Odpoutáváme se od myšlenek. Prostě ustupují před našima očima. Jsme zcela a úplně při sobě.   Jméno Ježíš je mocné a léčí. Chceme dnes toto jméno stále znovu v sobě vyslovovat. Řekni v sobě „Ježíš“ tak láskyplně, jak jen umíš, tak…

více>>

Poselství - leden 2003

Poselství Kroužku Lásky a Světla z 25. ledna 2003   Meditace:    Zcela se utišujeme, pozorujeme své srdce, svůj dech a stále více se uklidňujeme. Náš spasitel Ježíš Kristus nás vede do doby, v níž žil a působil na Zemi:   V Jeruzalémě byl jednu sobotu svátek. Mé dítě, vidíš Ovčí bránu v Jeruzalémě. U brány je pět velkých sloupořadí. Vidíš je před sebou. V blízkosti sloupořadí je rybník Bethesda.…

více>>

Poselství - prosinec 2002

21. prosince 2002   Vánoční slavnost   Ó nebeský Otče, sladký Ježíši v nás. Hluboko ve svém srdci vidíme Tebe, tam Tě cítíme, děťátko, kterým jsi také kdysi byl. Objímáme Tě a darujeme Ti veškerou naši lásku. Naše láska k Tobě je velká a silná.   Jezulátko v nás, vzýváme Tě. Září kolem Tebe světlo. Naše ruce Tě drží a nikdy Tě nepustí. Ó sladký Ježíši, zůstaň u nás! Cokoliv přijde, cokoliv se stane, tato…

více>>

Poselství - listopad 2002

Setkání 30. listopadu 2002   Meditace:   Ježíši Kriste, náš všedobrotivý Otče, prosím Tě, abys nás vedl do meditace. Vidíme před sebou matku Zemi jako malou zeměkouli. Je právě tak velká, abychom ji mohli obejmout svými pažemi. Vidíme jednotlivé země, kontinenty, moře, vše ve zmenšeném měřítku, ale duše matky je uvnitř.   „Ó Země, chceme dnes jít do tvých živlů a požehnat jim. Ale nejdříve obejmeme svýma rukama, které jsou…

více>>

Poselství - říjen 2002

26. října 2002   Meditace:   Koncentrujeme se na svůj dech. Zhluboka se nadechujeme a vydechujeme, tak je to pro něj ve správném rytmu. Pozorujeme, že už vůbec nemusíme dýchat, neboť náš dech plyne zcela sám, zvedá a snižuje naše břicho. Dech nám přináší život. Myšlenky, které nás ještě provází, nyní ne­cháváme být. Představujeme si, že jsou obláčky, a jako oblaka necháváme myšlenky, které v nás ještě vystupují, od nás odejít…

více>>

Poselství - září 2002

21. září 2002   Meditace:   Milí bratři a sestry, zavřete své oči, uklidněte a utište se a pozorujte tep svého srdce. Dech se uklidňuje. Odpoutáváme se od všech myšlenek.   Úžasné světlo z nebes, zlatožluté, červené, oranžové, nás nyní obaluje. Je podzim a my se vydáváme bosýma nohama na cestu a jdeme na pole, z nějž byla sklizena úroda. Světlo nás provází.   Naše nohy cítí ornici a spojujeme se s …

více>>

Poselství - srpen 2002

31. srpna 2002   Milí bratři a sestry, než začneme s meditací, spojíme se se Zemí.   Sedíme zpříma, cítíme, jak je náš krk rovně a dlouze natažen. Naše ramena jsou uvolněná. Jdeme se svým vědomím do našich nohou. Cítíme chodidla. Cítíme oblouk chodidla, patu, bříška prstů, každý prst.   Také na našich nohách jsou podřízené čakry, na něž se nyní koncentrujeme. Chodidla se vinou k Zemi a my si představujeme, že z čaker nohou,…

více>>

Poselství - červenec 2002

27. července 2002   Meditace:   Milí bratři a sestry, pojďme do ticha! Vciťte se do těla, k páteři, ke krku a hlavě, jak sedíme zpříma. Dále pociťujeme svými nohami podlahu. S naším výdechem posíláme svým tělem proud, svými nohami do Země. Svým vdechnutím se spojujeme s nebeskými světy. Jsme také zcela vroucně spojeni s duší Země. Je to meditace za jednotu, abychom ji poznali ve všem, co je.   Budeme nyní…

více>>

Poselství - červenec 2002/ll

Kroužek Lásky a Světla, 20. července 2002     Ha: Srdečně vás vítáme, máme radost, že jsme tady. Už pár dnů předtím jsme se na toto setkání těšili a uvnitř i navenek se nám vede dobře a doufáme, že vám všem se také vede dobře. Přijeli jsme včera večer a dnes večer zase pojedeme, alespoň to byl náš plán. Ale viděli jsme, co všechno jste přinesli (spousta jídla), a ještě pár dnů tady zůstaneme… Jinak se těšíme na tyto hodiny s …

více>>

Poselství - červen 2002

Setkání v kroužku dne 29. června 2002   Meditace:   Ó milovaný Pane, dej, prosím, ať do nás plyne proud ticha, do každé částice naší duše, do všech atomů našeho těla, do všech orgánů. – Ticho – Také náš dech se zklidňuje.   Představujeme si tichý večer krátce před západem slunce. Jsme venku na zahradě, pozorujeme nebe, cítíme nádherný, chladný večerní vítr, který nás zcela jemně ovívá. Pozorujeme mraky. Šeří se a pomalu…

více>>

Poselství - květen 2002

18. května 2002 Svatodušní svátky   Meditace:   Milí bratři a sestry, utišili jsme se a chceme se pokusit ještě trochu více dospět do svého nitra. Pán nám s tím pomůže.Uvolňujeme se, oprošťujeme se od věcí, pokud je ještě něco, co nás zaměstnává. Směřu­jeme své cítění na náš dech. Dech proudí klidně a pravidelně. Zcela klidně a pravidelně! Dýchá to mnou. Nechávám dít se. Všechny mé pocity jsou zaměřeny dovnitř, takže mohu říct:…

více>>

Poselství - duben 2002

27. dubna 2002   Mé milované děti, v této meditaci vás odvedu do dokonalé krásy stvoření. Je přece jaro! Tak si představte, že jste v zahradě a uprostřed trávníku stojí nádherná, rozkvetlá třešeň. Tento strom je už trochu starší. Vidíte ho před sebou s tisíci otevřenými květy. Každá větvička je od začátku do konce poseta květy. Teď se podívejte na kmen a na silné větve, také ty mají květy, tlustý kmen má od místa, kde se oddělují větve,…

více>>

Poselství - duben 2002/ll

Kroužek Lásky a Světla, 7. dubna 2002   Li: Cítíme společně, že Pán už je u nás. Dnes v noci padal sníh. Krajina je bílá a čistá. Slunce září světlo, jakoby Pán připravil vše pro krásné setkání. Jsme velmi vděční, že můžeme být u vás. V nitru jsme se vůbec nepřipravovali na to, co máme říkat nebo co budeme říkat. Přichází to teď spontánně z mého nitra, že vás tady tak zdravím, že se sama s radostí očekávám, jak se bude naše setkání…

více>>

Poselství - březen 2002

Setkání 30. března 2002   Vzpomeň si na světlo (Pohádka)   Jak byla mladá světelná bytost poslána do země temnoty, aby připomněla lidem jejich lásku a krásu     V Zemi světla byla všude krása. Bytosti světla žily šťastně v moři zlaté lásky. Královna této země měla oči jako tančící hvězdy a její srdce zářilo jako slunce.   Ale královna věděla, že na druhé straně Země světla leží temná a nešťastná země. Její…

více>>

Poselství - únor 2002

Setkání 23. února 2002   Meditace:   Náš dech se zklidňuje, naše myšlenky se utišují. Stahujeme své vědomí zcela hluboko do nitra.   Díváme se na svůj solar plexus, který leží nad žaludkem, a představujeme si tam růžový pupen. Tím, že naše vědomí putuje k této růži, pupen se rozvíjí, otevírá se a vidíme v sobě úžasnou, široce otevřenou růži.   Se svým vědomím jdeme do svého srdce. Tam vidíme jiskru boží a cítíme…

více>>

Poselství - leden 2002

Poselství Kroužku Lásky a Světla, 26. ledna 2002   Meditace:   Milí bratři a sestry, pojďte zase do ticha. Pán nám dává darem zázračný tón. Tento tón nyní přichází z kosmu, jemný a tichý. Tón se stává zvukem, jako když všichni andělé zpívají, a tento tón nás zcela a úplně naplňuje. Přichází z nebes.   A jak ježíš jednou řekl, hudba je pojítkem do duchovního světa. Posloucháme tento zázračný zvuk, zatímco k …

více>>

Poselství - leden 2002/ll

  Poselství Kroužku Lásky a Světla - Zastávka u Brna, 12.ledna 2002     Hans: Jsme rádi, že jsme tady a jsme rádi, že vás přišlo tolik. Vyjeli jsme dnes ráno, cesta byla v pořádku a dobře jsme dojeli. Průběh odpoledne přenecháme Pánovi. Co teď budeme společně dělat?   Už jsme zpívali, budeme se společně modlit, přičemž ten, kdo bude mít potřebu sám něco říct, nechť to řekne. Pak budeme mít příležitost…

více>>

Poselství - prosinec 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 15. prosince 2001   Meditace:   Dnes, Mé milé zářící děti, bych s vámi chtěl jít do meditace Já, váš Otec.   Všude na tomto světě, zvláště ale tam, kde žijete, se zapalují svíčky. Povedu vás nyní do plamenů svíček, abych vám ukázal význam. Podívejte, také vy mluvíte o temnotě ve světě, ale jas, to, co přináší milost, je tak často přehlédnuto.   Svýma duchovníma očima vidíte…

více>>

Poselství - listopad 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 24. listopadu 2001   Meditace:   Prosím vás, abyste jemně zavřeli oči, pozorovali svůj dech a utišili se. Představujeme si, že jsme žili před více než 2000 let.   Vidíme, jak Ježíš táhne se svými učedníky z místa na místo a vchází do jakéhosi příbytku. Také my do něj smíme vstoupit. Večer seděl Ježíš spolu s hosty a učedníky, odpovídal na otázky a vodil všechny stále znovu o krůček…

více>>

Poselství - říjen 2001

  Kroužek lásky a světla Norimberk 27. října 2001   Meditace:   Pán, Bůh otec je nyní náš vůdce, vede nás, abychom poznali, kde jsme a kde stojíme.   Všechny naše smysly vtahujeme do sebe. Loučíme se s myšlenkami, smí nás opustit. Vcházíme do své srdeční komory. Tam se nám ukazuje jiskra Boží, jak byla na začátku zcela malá a zářila v našem srdci.   Naše vědomí se nyní zabývá jen touto jiskrou. Vidíme,…

více>>

Poselství - září 2001/ll

Kroužek lásky a světla Norimberk 29. září 2001   Meditace:   Jdeme do ticha, pozorujeme svůj dech, abychom se uklidnili. Necháváme zde tiše sedět svá těla a představujeme si, že se znovu nacházíme na vrcholku nepříliš vysoké hory.   Tato hora je porostlá trávou. Všichni jsme na vrcholku. V rukách držíme velký chomáč vlny světla, který září spoustou barev. Každý má v ruce svůj vlastní chomáč světla. Tento chomáč…

více>>

Poselství - září 2001/l

Kroužek lásky a světla Zastávka 22./23. září 2001 (dříve Segen Gottes – Požehnání Boží)   Milí bratři a sestry, pojďte se mnou do meditace: Zavíráme své oči a dýcháme klidně. Naše myšlenky teď necháváme kolem sebe plynout. Noříme se až do svého srdce. Tam je náš vnitřní chrám.   Klepeme na bránu a ptáme se: „Otče, jsi zde?“ – „Ó pojď, Mé dítě, pojď ke Mně!“ Otevíráme dveře a vstupujeme. Cítíme teplo otcovské lásky a vidíme kolem…

více>>

Poselství - srpen 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 25. srpna 2001   Meditace:   Jdeme do nitra a pozorujeme svůj dech. Všechny emoce a myšlenky odchází. V našem nitru je ještě ticho a temno. Máme spojení s nebem nad námi. Naše duše se dívají vzhůru a vidí, že hvězdy se stále přibližují. Pomalu klesají k Zemi.   Jedna hvězda se odděluje, má stříbrné světlo. Toto světlo nás přitahuje. Z hvězdy na nás sahají ruce. Přistupuje…

více>>

Poselství - červen 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 30. června 2001   Meditace:   Dýcháme klidně, odkládáme své myšlenky a uvědomujeme si, že jsme částí velkého a celého. Dýcháme tiše a hluboce, necháváme dech procházet, dít se; necháváme se vést Pánem.   Vede nás tuto nádhernou sobotu do zahrady, do přírody, o níž jsme hovořili. Vede náš pohled od velkého a celého k detailu. Díváme se vědomě na jednu květinu. Cítíme její život, cítíme…

více>>

Poselství - květen 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 26. května 2001     Já, duch lásky, který ve vás přebývá, váš spasitel a vykupitel, vás zvu, pojďte ke Mně, Mé srdce je široce otevřeno, plamen lásky je zapálen. Vhoďte do něj vše, co vás tlačí, vše, co vám ztěžuje život, neboť ve vás chci probudit radost nebe, Svým duchem lásky, svatým duchem, nyní a pro všechny časy a na věčnost. Amen   Skutečně, Já, Ježíš Kristus, vám říkám, jste nástroje…

více>>

Poselství - duben 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 14. dubna 2001   Velikonoční sobota   Meditace:   Milí bratři a sestry, pojďme do ticha! Stahujeme se zcela sami na sebe, uzavíráme své smysly, které byly zaměřeny ven, a prosíme Pána, aby nás provázel.   Přesunujeme se do přírody. Jdeme zemí, vidíme před sebou – trochu vzdálenou – horu, na kterou bychom rádi vystoupili. Zatímco tam putujeme, slyšíme v sobě hlas, který říká: „Mé…

více>>

Poselství - březen 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 30. března 2001   Meditace:   Nadechujeme a vydechujeme trochu hlouběji, než se utišíme. Ještě v nás zaznívá náš srdečný smích. Pán se radoval s námi, že jsme tak radostní, ale nyní pod Jeho vedením řešíme úkol.   Každý z nás má svůj žebřík do nebe. Vidíme svůj pravlastní žebřík do nebe, jak roste ze Země, jak je stále větší a větší a poněvadž nebe je modré a ukazuje jen…

více>>

Poselství - únor 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 24. února 2001   Modlitba:   Ze všeho nejláskyplnější Otče, Ježíši, náš příteli, otevíráme se zcela ve Tvém Duchu. Chtěl bys, abychom všichni, kteří jsme zde nyní spolu, vložili v příštích minutách zde svoji lásku, svoji sílu do tohoto domu, do těchto lidí zde, do všech tvorů, do všech bytostí a duší, které se blíží k tomuto domu, a jimž se blížíme my. Milovaný Ježíši, prosíme Tě, posil…

více>>

Poselství - leden 2001

Kroužek lásky a světla Norimberk 27. ledna 2001   Meditace:   Pozorujeme svůj dech. Abychom se uklidnili, nadechneme se a při vydechnutí myslíme hlouběji. A se slovem a pojmem „hlouběji“ se mohou rozplynout všechna napětí. Tak klesáme stále hlouběji, jsme měkcí a uvolnění v rukách Boha a necháváme se Jím zcela a úplně vést ve všech pocitech a myšlenkách.   Nyní se přesouváme se svým vědomím do hor, tak vysoko, že jsme…

více>>

Poselství - listopad 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 25. listopadu 2000   Meditace: Obracíme se ke svému vnitřnímu chrámu. Svým vědomím otevíráme bránu a vstupujeme. Uprostřed chrámu září duchovní světlo našeho Otce, On je v nás. Poklekáme před tímto světlem a prosíme, aby se Svojí silou světla, Svojí láskou, se vším, co obsahuje, šlo s námi.   Tak se vydáváme se světlem na cestu. Putujeme směrem na jih do hornaté krajiny. Dostáváme se k vysoké hoře,…

více>>

Poselství - září 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 30. září 2000   Jdeme do meditace a radujeme se, že jsme společně s Pánem.   Vystupuje před námi obrázek cesty. Je časně zrána, vzduch je ještě čerstvý a je mlhavo. Jsme sku­pinka a předsevzali jsme si, že vystoupíme na pahorek. Každý z nás má s sebou různé zavazadlo, malé nebo velké tašky přes rameno, batohy, cokoliv si každý s sebou vzal.   Cesta, která byla zprvu rovná, je…

více>>

Poselství - srpen 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 26. srpna 2000   Meditace:   Zhluboka se nadechujeme a vydechujme. Necháváme vše, co bylo řečeno, usadit se nebo přejít. Prosíme Tě, Ježíši, přijmi vše, co Ti nyní dáváme, veď nás, řiď nás a daruj nám Své světlo.   Světlo Krista do nás proudí a naplňuje nás. Necháváme toto světlo proudit svým srdcem ven, chytáme ho oběma rukama a tvarujeme světelnou kouli z bílého světla. Ještě je malá,…

více>>

Poselství - červenec 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 29. července 2000   Pane, náš Spasiteli, pomoz nám utišit se. – Abychom se očistili, chceme jít do přírody na širou louku zde u Norimberku, v našem okolí. Opouštíme v duchu tuto místnost a putujeme k louce, kde je kolem dokola pohled do dáli, kde vidíme nebe, mraky. Necháváme za sebou, co v nás bylo ještě za myšlenky.   Zatímco putujeme na tuto louku, prší a zároveň svítí slunce.…

více>>

Poselstvi - červen 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 24. června 2000   Meditace:    Uvolnění se usazujeme. Nyní se vciťujeme do svých nohou, zda jsou chodidla pevně a s důvěrou spojena se Zemí. Cítíme proud, který nám daruje Země, aby zde naše tělo sedělo jistě. Ještě jednou hluboce nadechujeme a vydechujeme a utišujeme se a prosíme Ježíše, aby nás vedl a ukázal nám obrazy, které by nám chtěl ukázat.   Naše těla sedí těžce na židlích,…

více>>

Poselství - květen 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 27. května 2000   Milovaný Ježíši Kriste, prosím Tě teď o vedení do meditace:   Stahujeme se ze všeho vnějšího. Všechna svá tykadla, která byla zaměřena směrem ven, stahujeme jako šnek. Jdeme hluboko do svého domečku, hluboko do svého středu, do svého srdce. Pro zklidnění pozorujeme svůj dech. Posloucháme tlukot srdce.   Z vnějšího světa do nás nic neproniká. Zcela se utišujeme a…

více>>

Poselství - duben 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 22. dubna 2000 Velikonoční sobota   Meditace:   Dech se uklidňuje, směřujeme své pocity a myšlenky do nitra. Spojujeme se s věčnou silou, kterou je láska, a necháváme se jí vést. Dáváme se na lesní cestu, vzduch je vlažný, ptáci zpívají, den jako dnes. Jsme v harmonii a následujeme cestu, která nás vede na vrcholek. Pozorujeme krajinu kolem. Žasneme nad stvořením. Díváme se na nejmenší…

více>>

Poselství - březen 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 25. března 2000   Prosím Otce podle Jeho vůle:   Meditace: Představujeme si v této místnosti kruh. Vstupujeme všichni do tohoto kruhu a chytáme se za ruce. Pozorujeme: Tu a tam se otevírají naše ruce a znovu někdo vstupuje do kruhu. Jsou to naši andělé a kruh se zvětšuje. Pak pociťujeme, že všechny duše, o nichž jsme dnes hovořili, vstupují s námi do našeho kruhu. Chytáme je v …

více>>

Poselství - únor 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 26. února 2000   Ježíš, náš spasitel, by nás rád vedl do meditace o službě:   Mé milované děti, víte, že pokora vás dovede ve vašem rozvoji nejdále a rád bych vám dnes zcela jasně vysvětlil „službu“ na příkladu.   Každý z vás nechť vyhledá ve svém bližším i vzdálenějším okolí člověka, který trpí, přítele, příbuzného nebo cizího člověka. Každý si představí tohoto člověka před svýma očima.…

více>>

Poselství - leden 2000

Kroužek lásky a světla Norimberk 29. ledna 2000   …Nebeský Otče, prosím, daruj nám ticho, pomoz nám, aby v této hodině pominuly myšlenky, opustily nás. Díváme se krátce na tyto myšlenky a necháváme je odejít. Milovaný Ježíši, dej, aby se Tvůj hlas zcela jemně dotkl našich srdcí!   Tak ticho, jako časně zrána, když vychází slunce, a lidé ještě nevykonávají žádné aktivity, slunce nám daruje nový den, tak ticho nechť je v …

více>>

Poselství - prosinec 1999

  Poselství prosincové. Vánoční slavnost   18. prosince 1999   Já, Rafael jako služebník před Pánem, jako ochránce všech kroužků lásky a světla k vám smím hovořit. Zdraví vás nebe, všichni ti andělé, kteří putují na vaší straně a všichni ti, kteří na vás čekají v čistě duchovním domově, až se jednou všichni znovu shromáždíme v trůní místnosti Boha, našeho milovaného Otce.   Přinesli jsme vám dárek z …

více>>

Poselství - listopad 1999

Poselství listopadové   Meditace:   Láska je zároveň světlem a světlo je požehnáním. Požehnání je božská energie. Toto světlo je v každém z nás.   Jdeme se svými pocity do svého nitra. Dýcháme klidně, zhluboka a rovnoměrně. Necháme to dýchat. Dýchá to v nás a pomáhá, abychom na pár okamžiků zapomněli na svého člověka. Jsme světlem, každý z nás vyzařuje tuto božskou energii. Dýcháme a přijímáme s …

více>>

Poselství - říjen 1999

Poselství říjnové   Meditace:    Jsme zcela u sebe samotných a spojujeme se s dechem, se svatými Kristovými energiemi. S každým nádechem a výdechem jsme blížeji u Ježíše. Jsme slunce našeho života a toto slunce v našem srdci září stále silněji, čím více milujeme Ježíše Krista.   Tak chceme společně vystoupit na horu, na horu, která je porostlá listnatými stromy. Stojíme na úpatí hory a díváme se, jak…

více>>

Poselství - září 1999

     Poselství zářijové   Oslovili jste Mne jako vašeho Otce a ovšemže jsem vaším Otcem, Já, Pán nebe, Země a moří přicházím jako Otec k vám. Láskyplně držím Své ruce nad vašimi hlavami.   Vy, Mé děti, jste poznaly, že jsem Pán veškerého života, a snažíte se dávat pozor na život. Ano, Já jsem ve všem bytí. Já jsem v nejmenší částečce Mého stvoření světlem a silou. Každý plod z pole, ze stromu,…

více>>

Poselství - srpen 1999

Srpen 1999   Meditace:   milé sestry, milí bratři, držme spolu pevně v duchu ve jménu Ježíše! Každý jeden prosí ve jménu Ježíše o doprovod našeho anděla strážného, našeho anděle učitele, každý za sebe a v sobě: Ó Pane, prosíme nyní o Tvůj doprovod pro náš záměr.   Vydáváme se v duchu s našimi anděly do země zemětřesení. Tvoříme veliký kruh kolem krá­teru a kolem prasklin v Zemi. Do tohoto kruhu jsou…

více>>

Poselství - červen 1999

  Poselství z 26. června 1999   Vroucně milovaní duševní bratři a sestry, přicházím z duchovní roviny Michaelovy, abych vám přinesl cvičení s éterickými energiemi. Je důležité dělat toto cvičení denně pět až deset minut, abyste byli vybaveni pro pozdější dobu a mohli pomáhat sobě a bratrům a sestrám.   Hluboce se nadechneme a vydechneme a od všeho se oprostíme. S vaší silou myšlenek vás uvádím do různých kvalit…

více>>

Poselství - prosinec 1998

   Svátek vánoční 19. prosince 1998   Mé milované ovečky, Mé děti! Putujte se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM nyní do svých vnitřních oblastí. Ponořte se hluboce do svého bytí z věčnosti. Ve vás jasně září světlo. Je to světlo vašeho ducha, který je jedno s DUCHEM OTCE. Následujte toto světlo se svým vědomím.   Procházíme sférami, necháváme za sebou ty, co jsou blízko země. V nekonečné rychlosti, nezměřitelné, prolétáme také…

více>>

Poselství z roku 1997

Mí přátelé, mnoho otázek vámi hýbe, jsou zaměřeny do minulosti a JÁ k vám volám: „Požehnejte se Mnou to, co uplynulo a vzhlédněte do nového!“ Tím novým je jednota v duchu na celé zemi.   Ještě než OTEC domyslel Svoji synovskou myšlenku do konce, už založil dílo návratu domů. Neboť PRAOTEC věděl, že by se rád zrcadlil jen v dokonalých dětech, v dětech, které mají svobodu. Největší bohatství, které mohl PRAOTEC darovat,…

více>>

Janovo Evangelium

  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.   To bylo na počátku u Boha.   Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest.   V něm byl život a život byl světlo lidí.   To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.   Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.   Ten přišel proto, aby vydal svědectví o…

více>>

BÍLÁ KNIHA

  Bílou knihu si můžete zdarma přečíst  zde:  bílá kniha   Jakékoliv svévolné kopírování Bílé knihy, či její části, není dovoleno.   Chcete-li někomu doporučit přečtení knihy, budeme velmi rádi.   Učiňte tak však vždy výhradně skrze odkaz na tento web.     Děkujeme za vaše čestné jednání.   Veškeré dotazy pište prosím na: zekveg@seznam.cz   redakce

více>>

Citáty pro každý den v roce

1. leden: Celý svět je ničím, oproti jedinému hnutí mysli. Celý svět mysli je ničím, oproti jedinému hnutí srdce.    (Blaise Pascal)   2. leden: Milovala Jidášova matka svého syna méně, než Marie Ježíše?    (Chalíl Džibrán)   3. leden: Následuj ty, kteří hledají…

více>>

Odkazy

www.eticke-vegetarianstvi.cz  - Etické vegetariánství, veganství, ochrana zvířat, inspirace.   www.vegan-veganstvi.cz  - Praktický soucit se zvířaty, veganství, skromnost, inspirace.   www.kvakeri.cz - Stránky českých kvakerů.    

více>>

Tichá radost